>

Korupcijos prevencijos sritį reglamentuojantys ir šiai sričiai aktualūs PAGD prie VRM teisės aktai:

PAGD prie VRM Vidaus tyrimų skyriaus 2023 metų veiklos ataskaita

PAGD prie VRM korupcijos prevencijos 2023-2024 metų veiksmų planas

PAGD prie VRM korupcijos prevencijos 2022 metų veiksmų plano įvykdymo ataskaita

PAGD prie VRM korupcijos prevencijos 2022 metų veiksmų planas

PAGD prie VRM kovos su korupcija programa

PAGD prie VRM Vidaus tyrimų skyriaus 2022 metų veiklos ataskaita

PAGD prie VRM Vidaus tyrimų skyriaus 2021 metų veiklos ataskaita

PAGD prie VRM kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2021 metų priemonių plano ataskaita

PAGD prie VRM kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2021 metų priemonių plano I pusmečio ataskaita

PAGD prie VRM kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2021 metų priemonių planas

PAGD prie VRM Vidaus tyrimų skyriaus 2020 metų veiklos ataskaita

PAGD prie VRM kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2020 metų priemonių plano įvykdymo ataskaita

PAGD prie VRM kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2020 metų priemonių planas

PAGD prie VRM Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų valdybos 2019 metų veiklos ataskaita

PAGD prie VRM kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2019 metų priemonių plano įvykdymo ataskaita

PAGD prie VRM kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2019 metų priemonių planas

PAGD prie VRM kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2018 metų priemonių plano įvykdymo ataskaita

Korupcijos prevencijos organizavimo VPGT tvarkos aprašas

PAGD prie VRM ir jam pavaldžių įstaigų veiklos sričių sąrašas

PAGD prie VRM pasitikėjimo telefonu ir pasitikėjimo elektroniniu paštu gautos informacijos nagrinėjimo taisyklės

Pranešimų apie pažeidimus teikimo VPGT tvarkos aprašas

PAGD prie VRM ir jam pavaldžių įstaigų pareigybių, prieš skiriant į kurias pateikiamas rašytinis prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie skiriamą asmenį, sąrašas

PAGD prie VRM ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojų privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo, pateikimo ir saugojimo privačių interesų deklaracijų tvarkymo informacinėje sistemoje tvarkos aprašas

PAGD prie VRM ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojų nusišalinimo nuo sprendimų, kurie sukelia interesų konfliktą, rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrų tvarkos aprašas

PAGD prie VRM ir jam pavaldžių įstaigų pareigybių, kurias užimantys asmenys privalo teikti privačių interesų deklaracijas, sąrašas

VPGT etikos kodeksas

Paramos gavimo ir panaudojimo PAGD prie VRM ir jam pavaldžiose įstaigose tvarkos aprašas

VPGT dovanų politika

VPGT dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

Veiksmų VPGT gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas

PAGD prie VRM darbuotojų atžvilgiu vykdytos lobistinės veiklos deklaravimo tvarkos aprašas

Informavimo apie valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų išvykas į užsienio valstybes taisyklės 

Atnaujinimo data: 2024-02-08