Asmenų konsultavimas ir aptarnavimas

Paskirtis – konsultuoti ūkio subjektus gaisrinės saugos (dėl eksploatuojamiems objektams nustatytų gaisrinės saugos reikalavimų, ūkio subjektų priešgaisrinių techninių patikrinimų tvarkos, įmonių, įstaigų, organizacijų vadovų teisių ir pareigų gaisrinės saugos srityje, atsakomybės už gaisrinės saugos reikalavimų nevykdymą ir kt.) ir civilinės saugos klausimais.  

KONSULTACIJOS TEIKIAMOS TELEFONU (8 707) 56 880 

Darbo dienomis:

 - pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 11.00 val. ir nuo 13.00 val. iki 16.00 val. 

 - penktadieniais nuo 8.00 val. iki 11.00 val. ir nuo 13.00 val. iki 15.00 val. 

Dienomis prieš valstybines šventes konsultuojama valanda trumpiau.

Siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę pokalbiai nurodytu telefono numeriu įrašomi. Departamentas garantuoja šių įrašų konfidencialumą ir apsaugą.

Nuomonę apie konsultacijų kokybę galima pateikti čia.

KONSULTACIJŲ TEIKIMAS INTERESANTAMS ATVYKUS Į DEPARTAMENTĄ

Darbo dienomis:

- pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 11.00 val. ir nuo 13.00 iki 16.00 val.

- penktadieniais nuo 8.00 iki 11.00 val. ir nuo 13.00 iki 15.00 val.

Dienomis prieš valstybines šventes konsultuojama valanda trumpiau.

Interesantų pageidavimu jų konsultavimo laikas gali būti suderinamas iš anksto telefonu (8 707) 56 880  ar kita ryšio priemone departamento elektroniniu paštu  [email protected].  

Apie susidariusias nenumatytas aplinkybes ir pasikeitusį konsultavimo laiką, atsakingi departamento darbuotojai iš anksto praneša interesantui.

ELEKTRONINIAI PAKLAUSIMAI

Rašytines konsultacijas į paklausimus, gautus elektroniniu paštu [email protected] arba el. p. [email protected], teikia departamento Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos  darbuotojai, atsakydami interesantams tiesiogiai jų nurodytu elektroninio pašto adresu.

Konsultavimo ir tvarkos aprašas.

Atnaujinimo data: 2023-10-19