Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų teisės aktų projektų, kuriais numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, nurodytus Korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje, antikorupcinis vertinimas atliekamas Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėse nustatyta tvarka ir vadovaujantis Korupcijos prevencijos organizavimo valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje tvarkos aprašu.

Teisės akto projekto antikorupcinį vertinimą organizuoja Vidaus tyrimų skyrius, jį atlieka Vidaus tyrimų skyriaus paskirtas darbuotojas.

Iki 2021 m. birželio 25 d. antikorupcinį vertinimą atliko departamento teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo ir departamento veiklos sričių korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo komisija.

Teisės aktų ir jų projektų antikorupcinio vertinimo dokumentų archyvas:

    Atnaujinimo data: 2024-02-05