Objektų planinių patikrinimų rezultatai pagal savivaldybes

Objektų planinių patikrinimų rezultatų suvestinės: 

Vilniaus PGV

Kauno PGV

Klaipėdos PGV

Šiaulių PGV

Panevėžio PGV

Mažeikių OPGV

Elektrėnų PGT

Pastaba. Objektų planinių patikrinimų rezultatai gali būti netikslūs dėl priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Priešgaisrinių techninių patikrinimų rezultatai fiksuojami atlikus patikrinimą, o jų patikslinimas atliekamas tik gavus ūkio subjekto patikinimą, siekiant nustatyti, ar pažeidimai yra pašalinti.

Atnaujinimo data: 2024-05-17