Kaip prižiūrėti buitinius dujų balionus

Prieš įnešant dujų balioną į patalpą, muilo emulsija būtina patikrinti jo ir ventilio sandarumą. Jeigu yra dujų nuotėkis, tokį balioną prie dujinio įrenginio draudžiama jungti.

Nešant balioną į patalpą, ant ventilio turi būti užsukta aklė. Viryklės degikliai irgi turi būti užsukti. Į reduktoriaus veržlę įdedama nauja tarpinė ir jis sujungiamas su baliono ventiliu. Jungiamoji veržlė užveržiama raktu. Pasukus baliono ventilio ratuką pusę apsisukimo, muilo emulsija dar kartą patikrinama ventilio ir reduktoriaus sujungimo vieta bei ventilio sandarumas. Draudžiama tikrinti uždegus degtuką ar žiebtuvėlį. Uždegus vieną dujinės viryklės degiklį, užsukamas baliono ventilis ir įsitikinama, kad dujų tiekimas nutrauktas.

Svarbu, kad degiklis degtų ryškia mėlyna liepsna. Jeigu dega raudona liepsna, tai rodo, kad tiekiama labai daug dujų. Jeigu viršuje mėlyna liepsna, o apačioje jos nematyti – per daug oro. Pasitelkus specialistus, tai būtina sureguliuoti parenkant tinkamą žiklerį. Patiems reguliuoti nepatartina.

Dujų balionas prie viryklės prijungiamas žarnomis. Jos jokiu būdu negali būti suskilusios. Negalima naudoti vandentiekio žarnų. Perkant jas būtina žiūrėti į markiruotę.

Jeigu įėjus į patalpą jaučiamas dujų kvapas, pirmiausia reikia išjungti dujas, išnešti balioną ir jokiu būdu nenaudoti atviros ugnies. Patalpas būtina išvėdinti.

Dujų balionas turi būti patalpoje, esančioje aukščiau žemės. Laikant jį žemiau, dujų nuotėkio metu gali įvykti sprogimas, nes propanas ir butanas yra sunkesni už orą, todėl kaupiasi palei žemę.

Turintiems automobilius su dujų įranga, patartina jų nelaikyti garažuose, kuriuose yra duobės. Nutekėjus dujoms, tokiame garaže gali įvykti sprogimas. Kai garažas įrengtas žemiau, geriausia išeitis – įrengti ventiliaciją.

Be to, namuose ir garaže būtina turėti ir didesnės talpos gesintuvą, kuriuo galima užgesinti nedidelį gaisrą.

 

Atnaujinimo data: 2024-01-24