Atsparumo korupcijai lygis

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente kasmet atliekamas Atsparumo korupcijai lygio (AKL) nustatymas. AKL yra pagal kiekybinius ir kokybinius kriterijus apskaičiuojamas rodiklis, apibūdinantis Vidaus reikalų ministerijos ir jai pavaldžios įstaigos atsparumą korupcijai. Apskaičiuojant AKL vadovaujamasi Korupcijos prevencijos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. 1V-698.

2023 m. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente AKL = 0,98 (aukštas atsparumo korupcijai lygis).

Atsparumo korupcijai lygio suvestinė

Klausimynų įvertinimo balo vidurkiaiKlausimynai
A11Skaidrumo kultūros vertinimo
A21Korupcijos rizikos valdymo nustatymo vertinimo
A31Korupcijos riziką mažinančių priemonių planavimo
A41Teisėkūros tobulinimo vertinimo
A51Personalo patikimumo užtikrinimo vertinimo
A61Interesų konfliktų valdymo ir dovanų politikos įgyvendinimo vertinimo
A71Pranešėjų apsaugos užtikrinimo vertinimo
A80,69Atsparumo korupcijai užtikrinimo viešuosiuose pirkimuose vertinimo
AKL = (1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0,69) : 8 = 7,69 : 8 = 0,96
AKL = 0,96

2022 m. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente AKL = 0,98 (aukštas atsparumo korupcijai lygis).

2021 m. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente AKL = 0,92 (aukštas atsparumo korupcijai lygis).

2020 m. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente AKL = 0,87 (aukštas atsparumo korupcijai lygis).

2019 m. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente AKL = 0,91 (aukštas atsparumo korupcijai lygis).

Klausimynų, pagal kuriuos vertinamas AKL, archyvas

2023 m. klausimynas

2022 m. klausimynas

2021 m. klausimynas

2020 m. klausimynas

2019 m. klausimynas

Atnaujinimo data: 2024-02-01