Korupcijos prevencijos veiksmų planas

Departamento korupcijos prevencijos veiksmų planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, 2022–2033 metų nacionaline darbotvarke korupcijos prevencijos klausimais, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2022 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. XIV-1178 ir kitais teisės aktais. Planas apima svarbiausias departamento korupcijos prevencijos nuostatas ir yra orientuojamas į korupcijos sąlygų ir rizikų mažinimą ir šalinimą, taip pat korupcijos rizikų valdymą ir atsakomybės už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus įgyvendinimą.

Už Korupcijos prevencijos veiksmų plano įgyvendinimo kontrolę yra atsakingas Departamento Vidaus tyrimų skyrius.

Korupcijos prevencijos 2023-2024 m. veiksmų planas

Ankstesni planavimo dokumentai ir jų ataskaitos:

Korupcijos prevencijos 2022 m. veiksmų plano įvykdymo ataskaita

Korupcijos prevencijos 2022 m. veiksmų planas

PAGD prie VRM kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2021 metų priemonių plano įvykdymo ataskaita

PAGD prie VRM kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2021 metų priemonių planas

PAGD prie VRM kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2020 metų priemonių plano įvykdymo ataskaita

PAGD prie VRM kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2020 metų priemonių planas

PAGD prie VRM kovos su korupcija programa

PAGD prie VRM kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2019 metų priemonių plano įvykdymo ataskaita

PAGD prie VRM kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2019 metų priemonių planas

PAGD prie VRM kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2018 metų priemonių plano įvykdymo ataskaita

Atnaujinimo data: 2023-10-19