Informacijos apie asmenį surinkimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsniu bei siekiant, kad departamente ir jam pavaldžiose įstaigose dirbtų įstatymuose nustatytus reikalavimus atitinkantys asmenys, patvirtintas, nuolat peržiūrimas ir esant poreikiui atnaujinamas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigybių, prieš skiriant į kurias pateikiamas rašytinis prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie skiriamą asmenį, sąrašas ir jo pakeitimas.

Atnaujinimo data: 2023-10-19