Kaip elgtis masinių renginių metu

 • Vykdami į masinius renginius arenose, stadionuose, susipažinkite su arenų ir stadionų vidaus taisyklėmis ir evakuacijos tvarka
 • Siekiant išvengti spūsčių, į masinius renginius rekomenduojama vykti visuomeniniu transportu
 • Nerekomenduojama arba draudžiama neštis į masinius renginius ginklų, aštrių daiktų, skysčių, skėčių, lazdų, rankinių, kuprinių. Pastebėję paliktus įtartinus daiktus nedelsdami informuokite artimiausią policijos pareigūną, apsaugos darbuotoją ar organizatorių atstovą
 • Įsidėmėkite, kad įvykus incidentui reikia vykdyti apsaugos darbuotojų, policijos ar organizatorių nurodymus, stebėti informacinius pranešimus
 • Nestovėkite arti scenos, rungtynių aikštės, nes kilus gaisrui, prasidėjus riaušėms ar muštynėms iš šios vietos būtų nelengva pasitraukti
 • Vykstant masiniams neramumams masinių renginių metu pavojinga būti šalia policininkų ir apsaugos darbuotojų, nes agresyviai nusiteikusi minia dažnai savo agresiją nukreipia į specialiųjų tarnybų pareigūnus
 • Nesiartinkite prie neblaivių ar nuo narkotikų apsvaigusių žmonių, nes jų elgesys ekstremaliųjų įvykių metu gali būti neprognozuojamas
 • Nerekomenduojama būti šalia įtartinai besielgiančių ir atrodančių asmenų, kurie elgiasi neadekvačiai. Pastebėję įtartinus asmenis, ramiai pasišalinkite ir informuokite policijos pareigūną ar apsaugos darbuotoją
 • Kilus gaisrui, laikykitės saugaus atstumo skubėdami pro stiklines pertvaras ar stendus
 • Venkite spūsčių, nesistumdykite, stenkitės išlaikyti emocinę pusiausvyrą. Spūsties metu stenkitės neprisispausti prie sienų ar pertvarų, kad išvengtumėte sunkių traumų
 • Nepatartina eiti prieš minią. Jeigu į ją patekote, venkite atsidurti jos centre. Minioje nebandykite kabintis į kelyje pasitaikančius daiktus
 • Nepamirškite, kad minioje didesnė tikimybė ne suklupti, o būti suspaustam. Spūsties metu sulenktas rankas reikia prispausti prie krūtinės. Tai padės palengvinti kvėpavimą ir apsaugoti save nuo suspaudimo
 • Spūsties metu padėkite asmenims, turintiems fiziologinių judėjimo apribojimų, sužeistiems, nukritusiems (jei minia juda), vaikams ir kt.

Atnaujinimo data: 2024-03-15