Paramos vertinimas ir panaudojimas

Paramos, teikiamos Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka, priėmimo, panaudojimo, apskaitos ir atskaitomybės procedūras departamente ir jam pavaldžiose įstaigose reglamentuoja Paramos gavimo ir panaudojimo PAGD prie VRM ir jam pavaldžiose įstaigose tvarkos aprašas.

Padėti departamento direktoriui įvertinti ar departamentui siūloma parama ir su ja susijusios aplinkybės nesukelia interesų konflikto, nesudaro prielaidų departamento darbuotojams departamentui siūlomą paramą panaudoti privačiais interesais, nekliudo departamento darbuotojams tinkamai atlikti tarnybines pareigas, nediskredituoja vidaus tarnybos autoriteto, taip pat ar nėra kitų aplinkybių, dėl kurių siūloma parama negalėtų būti priimta ir teikti departamento direktoriui siūlymus dėl siūlomos paramos priėmimo – Departamentui siūlomos paramos vertinimo komisijos uždavinys. Komisijos veiklą reglamentuoja komisijos nuostatai.

Departamente gaunamos paramos vertinimo dokumentų archyvas:

2023 m.

IF P&C Insurance AS filialo siūlomos paramos vertinimo dokumentai

2019 m.

Radviliškio rajono savivaldybės siūlomos paramos vertinimo dokumentai

UAB „Devold“ siūlomos paramos vertinimo dokumentai

Atnaujinimo data: 2024-01-09