Kilus klausimams dėl Pranešėjų apsaugos įstatymo, dėl pranešimų apie pažeidimus teikimo ir kt. prašome skambinti:

  • Generalinės prokuratūros telefonu (8 5) 266 2329;
  • departamento Vidaus tyrimų skyriaus telefonu (8 37) 328 040.

Išsamiau čia.

Atnaujinimo data: 2023-10-19