Valstybinė priešgaisrinė priežiūra

Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai:

  • vykdo eksploatuojamų statinių, kitų objektų valstybinę priešgaisrinę priežiūrą;
  • imasi priemonių priešgaisrinės saugos pažeidimų priežastims ir sąlygoms šalinti, kontroliuoja, kaip šios priemonės vykdomos, duoda privalomus vykdyti nurodymus valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams pašalinti priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus;
  • atlieka gaisrų tyrimą;
  • dalyvauja statybos užbaigimo procedūrose;
  • kontroliuoja projektinių ir techninių sprendimų, objektų, produktų ir paslaugų atitiktį priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, užtikrinantiems objektų ir juose dirbančių arba esančių žmonių apsaugą nuo gaisrų;
  • vykdo gaisrų prevencijos akcijas, skirtas fizinių ir juridinių asmenų švietimui priešgaisrinės saugos srityje.

Valstybinės priešgaisrinės priežiūros subjektai, ir jų funkcijos

Atnaujinimo data: 2024-01-31