Kaip elgtis esant biologinei taršai

Suintensyvėjus tarptautiniams, ekonominiams, kultūriniams ryšiams bei gyventojų migracijai, padidėjo ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų įvežimo į Lietuvą galimybė, taip pat išaugo grėsmė užkrečiamųjų ligų sukėlėjus panaudoti teroro tikslais.

Biologinės taršos grėsmė gali būti staigi ir išankstinė.

Staigi grėsmė gali būti dviem atvejais – karo metu, kai priešas panaudoja biologinį ginklą, ir taikos metu, kai biologinį ginklą panaudoja teroristai.

Jeigu netikėtai kiltų ligų protrūkis:

 • klausykite pranešimų per radiją ir televiziją;
 • neišsigąskite ir elkitės ramiai;
 • nevartokite produktų, kurie nėra termiškai apdoroti arba naudokite tik tuos produktus, kurie buvo sandariai uždaryti;
 • vartokite tik virintą vandenį;
 • laikykitės asmens higienos reikalavimų;
 • patalpas valykite drėgna šluoste;
 • pajutę pirmuosius sveikatos sutrikimus: pykinimą, vėmimą, viduriavimą, kylančią temperatūrą – tuoj pat kreipkitės į medikus.

Atminkite.  Užkrečiamosios ligos plinta geriant užterštą vandenį, valgant užterštus maisto produktus, nesilaikant asmeninės higienos reikalavimų, liečiant užkrėstus daiktus, bendraujant su sergančiaisiais ar užsikrėtusiais žmonėmis.

Jei gavote įtartiną laišką ar paketą:

 • nekratykite, nepurtykite ir neišbarstykite įtartino voko ar paketo turinio;
 • kad neišbarstytumėte esamo turinio, įdėkite voką ar paketą į plastikinį maišelį ar kitą sandariai uždaromą indą;
 • jeigu neturite jokio indo, voką ar paketą apvyniokite bet kuo (drabužiais, popieriumi) ir šios apsaugos nenuimkite [AB1];
 • išeikite iš kambario ir uždarykite duris. Neleiskite įeiti kitiems asmenims;
 • nusiplaukite rankas su muilu;
 • jei esate namie, skambinkite skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112;
 • jei esate darbovietėje, pirmiausia apie įvykį praneškite savo institucijos vadovui ir skambinkite skubios pagalbos telefonu 112. Surašykite visus žmones, buvusius tame kambaryje ar teritorijoje, kur laiškas ar paketas buvo surastas. Pateikite šį sąrašą vietinėms visuomenės sveikatos priežiūros institucijoms ir teisėsaugos pareigūnams, kad jie galėtų vykdyti tolesnį tyrimą ir teikti rekomendacijas.

Jei gavote laišką su milteliais ir jie išsibarstė:

 • nebandykite valyti miltelių, jų uostyti, liesti! Nedelsdami uždenkite išsibarsčiusius miltelius drabužiais, popieriumi, šiukšlių dėže ar pan.;
 • išjunkite ventiliatorius ir pastato oro kondicionavimo sistemą;
 • uždarykite langus, išeikite iš kambario, uždarykite duris ir neleiskite įeiti kitiems asmenims;
 • nusiplaukite rankas su muilu;
 • kuo greičiau nusivilkite užterštus drabužius ir sudėkite juos į plastikinį maišą ar į bet kokią kitą talpyklą, kurią galima užantspauduoti. Šie drabužiai turi būti atiduoti specialiųjų tarnybų darbuotojams;
 • kuo greičiau nusiprauskite po dušu su muilu. Nevartokite chlorkalkių ar kitų dezinfekantų;
 • jei esate namie, skambinkite skubios pagalbos telefonu 112;
 • jei esate darbovietėje, pirmiausia apie įvykį praneškite savo institucijos vadovui ir skubiosios pagalbos tarnybos telefono numeriu 112, informuokite pastato apsaugos darbuotojus ar kitus prižiūrėtojus;
 • jokiu būdu patys negabenkite siuntinio policijai ar sveikatos priežiūros institucijai;
 • surašykite visus tame kambaryje ar teritorijoje buvusius žmones, ypač tuos, kurie turėjo tiesioginį kontaktą su milteliais. Pateikite šį sąrašą vietinėms visuomenės sveikatos priežiūros institucijoms ir teisėsaugos pareigūnams, kad jie galėtų vykdyti tolesnį tyrimą ir teikti rekomendacijas;
 • pajutę sveikatos sutrikimų (ašaroja ir peršti akys, atsiranda kosulys, sudirgo oda), kuo skubiau kreipkitės į medikus.

Kilus įtarimui, kad į aplinką pateko biologinis agentas:

 • išjunkite patalpoje ar teritorijoje esančius ventiliatorius;
 • išjunkite pastato oro kondicionavimo sistemą;
 • nedelsdami palikite patalpą ar teritoriją;
 • uždarykite patalpos duris, stenkitės, kad į patalpą ar teritoriją niekas neįeitų;
 • nedelsdami  praneškite savo institucijos vadovui ir skambinkite skubiosios pagalbos tarnybos telefono numeriu 112;
 • surašykite visus kambaryje, patalpoje ar teritorijoje buvusius asmenis, kad atsakingų institucijų specialistai galėtų nedelsdami vykdyti gelbėjimo darbus ir teikti skubią medicinos pagalbą.

Įtartino paketo ar laiško požymiai:

 • pernelyg didelės pašto išlaidos;
 • ranka rašytas ar prastai išspausdintas adresas;
 • iškirptos ir priklijuotos spausdintos raidės;
 • klaidos žodžiuose;
 • nėra atgalinio adreso;
 • riebalų dėmės, išblukusios spalvos;
 • kreivas ar grublėtas vokas;
 • išsikišę laidai ar aliuminio folija;
 • tiksėjimo garsas;
 • pažymėtas užrašu „personalinis“ arba „konfidencialus“;
 • skleidžia specifinį kvapą;
 • jaučiami birūs milteliai viduje ar net matomi ant siuntinio.

Atnaujinimo data: 2023-10-19