Eksploatuojamų objektų gaisrinės saugos reikalavimai

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Priėmimo data

Konsultacijos dėl  taikymo

1.

„Dėl Objekto atitikties gaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams deklaravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2010 m. vasario 22 d. įsak. Nr. 1-62

2.

„Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“

2005 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. 1-64

Konsultacijos dėl taikymo

3.„Dėl Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatų patvirtinimo“2005 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 1-404

4.

„Dėl Gesintuvų techninės priežiūros taisyklių patvirtinimo“

2010 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 1-360

5.

„Dėl Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų priežiūros rekomendacijų patvirtinimo“

2011 m. rugpjūčio 23 d. įsakymas Nr. 1-251

6.

„Dėl Gaisrinės saugos reikalavimų nedideliems prekybos, maitinimo ir paslaugų paskirties statiniams (patalpoms) klausimyno patvirtinimo“

2011 m. rugpjūčio 23 d. įsakymas Nr. 1-327

OBJEKTŲ PRIEŠGAISRINIŲ TECHNINIŲ PATIKRINIMŲ KONTROLINIAI KLAUSIMYNAI

Eil. Nr.Dokumento pavadinimasĮsigaliojimo data
1.

Mokslo paskirties pastatų priešgaisrinio techninio patikrinimo klausimynas

2020-11-27
2.

Gydymo paskirties pastatų priešgaisrinio techninio patikrinimo klausimynas

2021-05-212020-12-14
3.

Gamybos, pramonės, sandėliavimo paskirties pastatų ir (ar) patalpų priešgaisrinio techninio patikrinimo klausimynas

2020-12-14
4.

Prekybos paskirties pastatų ir (ar) patalpų priešgaisrinio techninio patikrinimo klausimynas

2020-12-23
5.

Kultūros paskirties pastatų ir (ar) patalpų priešgaisrinio techninio patikrinimo klausimynas

2021-02-15

Atnaujinimo data: 2023-10-19