Gaisrų gesinimas ir gelbėjimo darbai

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas:

  • užtikrina valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos nuolatinę parengtį organizuoti ir atlikti gaisrų gesinimą, žmonių ir turto gelbėjimą, gaisrų padarinių mažinimą;
  • sudaro sutartis dėl priešgaisrinės saugos su gaisro atžvilgiu pavojingų objektų savininkais (valdytojais) ir taip užtikrina priešgaisrinės saugos užtikrinimo sistemos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą;
  • pagal kompetenciją kontroliuoja kitų priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų, t. y. savivaldybių priešgaisrinių tarnybų, žinybinių priešgaisrinių pajėgų ir savanoriškų ugniagesių organizacijų pasirengimą gesinti gaisrus ir atlikti kitus gelbėjimo darbus;
  • užtikrina, kad laiku būtų reaguojama į pranešimus apie pagalbos poreikį;
  • organizuoja, vadovauja ir atlieka gaisrų gesinimo, kitus žmonių ir turto gebėjimo darbus;
  • organizuoja ir koordinuoja bendrojo pagalbos telefono numerio 112 funkcionavimą Lietuvos Respublikoje;
  • skatina, organizuoja, koordinuoja savanorių ugniagesių veiklą, vykdo savanoriškos veiklos organizatoriaus funkcijas.

Atnaujinimo data: 2023-10-24