Apklausos apie atliktą priešgaisrinį techninį patikrinimą anketa

 

* 1. Savivaldybė, kurioje yra Jūsų įmonė, įstaiga, organizacija (toliau – įmonė)?
    Pasirinkite savivaldybę
* 2. Ar patikrinimas buvo atliktas pirmaisiais Jūsų įmonės veiklos metais?
  • Pasirinkite tik vieną variantą
* 3. Ar pirmaisiais Jūsų įmonės veiklos metais atlikto patikrinimo metu už nustatytus pažeidimus buvo taikyta poveikio priemonė – administracinė bauda?
  • Pasirinkite tik vieną variantą
* 4. Ar Jūsų įmonė buvo iš anksto informuota apie būsimą patikrinimą?
  • Pasirinkite tik vieną variantą
* 5. Valstybinės priešgaisrinės priežiūros (toliau – VPP) pareigūnas patikrinimo metu elgėsi profesionaliai
* 6. VPP pareigūnas patikrinimo metu buvo mandagus
* 7. VPP pareigūnas aiškiai ir suprantamai atsakė į visus patikrinimo metu kilusius klausimus
* 8. Atliktas patikrinimas prisidėjo prie įmonės gaisrinės būklės pagerinimo
* 9. Ar patikrinimo metu buvo naudojami kontroliniai klausimynai?
  • Pasirinkite tik vieną variantą
* 10. Ar kontroliniai klausimynai padėjo suvokti teisės aktų reikalavimus ir geriau juos įgyvendinti?
* 11. Nurodykite, Jūsų nuomone, neproporcingus ar nepagrįstai patikrinimo metu įmonei taikytus teisės aktų reikalavimus:
* 12. Ar patikrinimą atlikęs VPP pareigūnas tiesiogiai ar netiesiogiai prašė atlygio?
  • Pasirinkite tik vieną variantą
* 13. Kaip vertinate įvykusį patikrinimą?
* 14. Kokių pokyčių įmonių priešgaisrinių techninių patikrinimų organizavimo srityje tikitės iš mūsų intitucijos?
  • Daugiau