Interesų konfliktų valdymas

Nuo 2021 m. sausio 1 d. interesų deklaravimas vykdomas Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įsteigtame Privačių interesų registre adresu pinreg.vtek.lt

Valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje dirbantiems asmenims, kurie privalo deklaruoti privačius interesus, galioja Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo, pateikimo ir saugojimo Privačių interesų deklaracijų tvarkymo informacinėje sistemoje tvarkos aprašas.

Šis aprašas reglamentuoja departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojų privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo, pateikimo bei saugojimo Privačių interesų deklaracijų tvarkymo informacinėje sistemoje tvarką.

Siekiant užtikrinti tinkamą viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevencijos sistemos funkcionavimą, departamente patvirtintas ir, esant poreikiui, atnaujinamas departamento ir jam pavaldžių įstaigų pareigybių, kurias užimantys asmenys privalo teikti privačių interesų deklaracijas, sąrašas.

Departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojų nušalinimo nuo sprendimų, kurie sukelia interesų konfliktą, rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrų tvarką nustato PAGD prie VRM ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojų nušalinimo nuo sprendimų, kurie sukelia interesų konfliktą, rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrų tvarkos aprašas.

Daugiau informacijos apie interesų derinimą ir privačių interesų deklaravimą rasite Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto svetainėje vtek.lt.

Atnaujinimo data: 2023-10-19