>

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas organizuoja, koordinuoja ir pagal kompetenciją vykdo didelių pramoninių avarijų prevenciją. Departamentas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka teikia Europos Komisijai informaciją ir ataskaitas apie pavojinguosius objektus.

Atnaujinimo data: 2023-11-13