PAVOJINGŲJŲ OBJEKTŲ PATIKRINIMO G R A F I K A I:

2024 metai

2023 metai

2022 metai

EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI:

REKOMENDACIJOS

Vidaus avarinio plano sudarymo rekomendacijos
Išorės avarinio plano sudarymo rekomendacijos
Saugos ataskaitos rengimo ir saugos valdymo sistemos formavimo rekomendacijos

Kilus klausimų, kreipkitės į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM vyriausiuosius specialistus: tel. (8 707) 48 778, el. p. [email protected]; (8 443) 68 279, el. p [email protected]

 

Atnaujinimo data: 2024-03-12