Čia galite rasti informacinę medžiagą, susijusią su pramoninių avarijų prevencijos įgyvendinimu

ES Jungtinio tyrimų centro Didelių avarijų pavojaus biuro (MAHB) išmoktų pamokų biuleteniai:

biuletenis Nr. 1. „Avarijos, susijusios su vandeniliu“;

biuletenis Nr. 2. „Avarijos, susijusios su rangovų veikla“;  

biuletenis Nr. 3. „Žymus avarijų poveikis aplinkai“;

biuletenis Nr. 4. „Avarijos dėl korozijos“;

biuletenis Nr. 5. „Avarijos, susijusios su trąšomis“;

biuletenis Nr. 6. „Avarijos dėl gamtos stichijų“;

biuletenis Nr. 7. „Avarijos dėl senėjimo“;

biuletenis Nr. 8. „Avarijos, susijusios su sprogiomis medžiagomis“;

biuletenis Nr. 9. „Nevaldomos cheminės reakcijos“;

biuletenis Nr. 10. „Avarijų likvidavimas“;

biuletenis Nr. 11. „Avarijų likvidavimas;

biuletenis Nr. 12. „Avarijų likvidavimas;

biuletenis Nr. 13. „Avarijos su suskystintomis gamtinėmis dujomis“;

biuletenis Nr. 14. „Avarijos susijusios su suskystintomis naftos dujomis (SND)“;

biuletenis Nr. 15. „Incidentai dėl energijos tiekimo nutrūkimo“;

- specialus leidinys. „Priemonės pandemijos metu ir cheminio proceso eiga“;

biuletenis Nr. 16. „Incidentai sandėliavimo įmonėse“.

EBPO interneto svetainėje yra paskelbti dokumentai:

- „Saugos veiksmingumo rodiklių vadovas “ (angl. „Guidance on Safety Performance Indicators“), kuriame pateikiamas sisteminis požiūris į suinteresuotųjų šalių cheminės saugos programas, susijusias su cheminių avarijų prevencija, pasirengimu joms ir reagavimu į jas;

- „Pagrindiniai cheminių avarijų prevencijos, pasirengimo ir reagavimo principai“  (angl. ,,Guiding Principles for Chemical Accident Prevention, Preparedness and Response)  skirti pramonės įmonėms, valdžios institucijoms ir bendruomenėms. Jame  išdėstyti pagrindiniai cheminių avarijų prevencijos, pasirengimo ir reagavimo principai, numatyta saugos valdymo politika ir procedūros bei priemonių, skirtų  gerinti cheminių avarijų prevenciją ir tinkamą reagavimą. Tai pat dokumente  pateiktos saugios statybos planavimo, pavojingųjų įrenginių saugios veiklos užtikrinimo (valdymo, naudojimo, priežiūros), parengties avarijoms, reagavimo veiksmų numatymo ir tolesnių veiksmų po avarijos planavimo bendrosios gairės.

Pastaba. Galima konsultuotis su EBPO Aplinkos direktoratu, el. p. [email protected] 

 

Atnaujinimo data: 2023-12-05