>

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdžių medžiaga