>

Civilinės saugos sistemos būklė

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, vadovaujantis Ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimo Nr. 1028 nuostatomis, apibendrina ir analizuoja gautą informaciją apie civilinės saugos sistemos (toliau – Sistemos) būklę, taikomas ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemones, bei kasmet rengia Sistemos būklės apžvalgą.

Sistemos būklės apžvalgoje aprašyti ekstremalieji įvykiai ir ekstremaliosios situacijos šalyje, Sistemos subjektų pasirengimas veikti nekasdienėmis aplinkybėmis, teikiami pasiūlymai dėl Sistemos veiksmingumo didinimo.

 

Klausimynas civilinės saugos sistemos būklės 2022 m. analizei parengti

Atnaujinimo data: 2023-10-24