Gaisrų ir juose žuvusių žmonių skaičius 

2019-2023-m-grafikas-i-inte.jpg

 

                     Ataskaitos  (2024-01-01 - 2024-06-30)
 Gaisrų ir gelbėjimo darbų palyginamieji duomenys  (354 kb)
 Kilusių gaisrų svarbiausių rodiklių palyginamieji duomenys  (203 kb)
 Priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų atliktų gelbėjimo darbų palyginamieji duomenys   (148 kb)
 Atliktų gelbėjimo darbų paskirstymas pagal priešgaisrines gelbėjimo pajėgas (193 kb)

                    
                       
                       
2024 m. šešių mėnesių gaisrai ir gelbėjimo darbai

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, per pirmąjį 2024 metų pusmetį Lietuvoje kilo 4082 gaisrai, juose žuvo 46 žmonės, tarp jų 2 vaikai, o 91 gyventojas patyrė traumų. Palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, kai buvo užgesinti 4592 gaisrai, o juose žuvo 52 gyventojai, šiemet gaisrų (-11,1 proc.) ir juose žuvusiųjų (-11,5 proc.) mažiau.

Šiemet, kaip ir pernai per tą patį laikotarpį, kilo 4 gaisrai, kuriuose žuvo daugiau nei vienas žmogus. Miestuose žuvo 12 žmonių (26 proc. žuvusiųjų), o miesteliuose bei kaimo vietovėse – 34 (74 proc.), t. y. kaimiškose vietovėse gaisruose žuvo 2,8 karto daugiau žmonių nei miestuose.

Vienuolika gyventojų žuvo Vilniaus (iš jų 4 – Vilniaus mieste) apskrityje, po 7 – Panevėžio (iš jų 4 – Kupiškio rajone) ir Kauno (iš jų 3 – Kauno rajone) apskrityse, 5 – Utenos (iš jų 4 – Ignalinos rajone) apskrityje, 4 – Klaipėdos apskrityje, po 3 –  Alytaus, Marijampolės ir Telšių apskrityse, 2 – Tauragės apskrityje, 1 – Šiaulių apskrityje.

Dvylika gyventojų žuvo antradienį, antroje mėnesio pusėje, t. y. nuo 13-tos iki 29-tos mėnesio dienos gaisruose žuvo 32 žmonės (70 proc. žuvusiųjų), tragiškiausias paros laikas – nuo 19 val. iki 4 val. ryto, gaisruose žuvo 27 gyventojai (59 proc.). Ugnis pasiglemžė 29 vyrų ir 15 moterų gyvybes,  dviejų asmenų tapatybė nenustatyta. Žuvusių gaisruose žmonių amžiaus vidurkis – 65-eri metai.

Aštuoniolika gyventojų žuvo dėl neatsargaus žmogaus elgesio su ugnimi, 10 – dėl neatsargaus rūkymo, 6 – dėl krosnių, židinių bei dūmtraukių įrengimo ir jų eksploatavimo reikalavimų pažeidimų bei gedimų, 3 –  dėl pašalinio ugnies šaltinio, po 2 – dėl elektros įrenginių, prietaisų, elektros instaliacijos gedimų ir dėl sprogimų, po 1 – dėl elektros įrangos įrengimo ir eksploatavimo taisyklių pažeidimų, dėl dujų, žibalinių, benzininių įrenginių, prietaisų gedimų ir dėl kitų priežasčių. Dar dviejų žuvusiųjų žūties priežastys tikslinamos.

Gaisrų metu ugniagesiai išgelbėjo 90 gyventojų, iš jų 5 vaikus, 282 pastatus, 45 transporto priemones, 163 gyvūnus.

Daugiausia gaisrų kilo gyvenamosios paskirties pastatuose – 1279, t. y. 31,3 proc. visų gaisrų, o juose žuvo 38 žmonės (iš jų 26 gyventojai – individualiuose gyvenamuosiuose namuose kilusiuose gaisruose). Individualiuose gyvenamuosiuose namuose kilo 941 gaisras, iš jų 518 gaisrų, arba 55 proc. – dėl dūmtraukiuose užsidegusių suodžių.

Šiemet 344 kartus liepsnojo pagalbinio ūkio paskirties pastatai (8,4 proc. visų gaisrų), iš jų dažniausiai degė ūkiniai pastatai (kilo 138 gaisrai) ir pirtys (69), garažai (25). 477 gaisrai kilo transporto priemonėse (11,7 proc. visų gaisrų), jų metu ugnis sugadino 289 lengvuosius automobilius. 53 gaisrai kilo gamybos ir pramonės paskirties pastatuose (1,3 proc. visų gaisrų).

886 gaisrai užgesinti atvirosiose teritorijose, t. y. 21,7 proc. visų gaisrų, išdeginusių daugiau kaip 192 ha atvirųjų teritorijų. Didžiausią dalį gaisrų, kilusių atvirosiose teritorijose, sudaro nenušienautose pievose kilę gaisrai. Vilniaus apskrityje užgesinti 406 atvirųjų teritorijų gaisrai, Kauno – 117, Alytaus – 65, o kitose apskrityse jų kilo mažiau. Remiantis 2004-2023 metų gaisrų statistikos duomenimis, tai mažiausias pirmojo pusmečio  atvirosiose teritorijose kilusių gaisrų skaičius per 20 metų.

Miestuose užgesinti 2064 gaisrai (50,6 proc. visų gaisrų), o miesteliuose ir kaimo vietovėse – 2018 (49,4 proc.). Ugnis sunaikino 90 pastatų, 103 transporto priemones, 167 gyvūnus, 1977 kv. m gyvenamojo ploto, o 3057 kv. m šio ploto buvo sugadinti.

Pagrindinės gaisrų priežastys – pašalinis ugnies šaltinis (16,4 proc.), neatsargus žmonių elgesys su ugnimi (16,1 proc.), krosnių, židinių bei dūmtraukių įrengimo ir jų eksploatavimo reikalavimų pažeidimai bei gedimai (15,6 proc.), elektros įrenginių, prietaisų, elektros instaliacijos gedimai (8,7 proc.), transporto priemonių elektros instaliacijos gedimai (6,7 proc.), žolės, ražienų, augalininkystės atliekų deginimas (3,2 proc.), savaiminis medžiagų užsidegimas (2,9 proc.), neatsargus rūkymas (2,5 proc.). Be to, įregistruoti 99 padegimai (2,4 proc.), 27 gaisrai kilo dėl vaikų išdykavimo su ugnimi (0,7 proc.), o 370 gaisrų (9,1 proc.) priežastys dar tiriamos.

Be gaisrų gesinimo, ugniagesiai gelbėtojai atliko 7174 gelbėjimo darbus. 2726 kartus jie teikė pagalbą gyventojams buityje, iš jų 902 darbai –  techninė pagalba: nuo sniego ar vėjo nugriuvusių medžių, nukritusių šakų šalinimas, užklimpusių automobilių ištraukimas ir kt. 2540 kartų talkino kitoms specialiosioms tarnyboms, iš jų 1565 darbai – pagalba greitosios medicinos pagalbos darbuotojams. 833 kartus ugniagesiai padėjo žmonėms autoavarijose, kur, panaudoję specialiąją gelbėjimo įrangą, iš sudaužytų automobilių išlaisvino 56 nukentėjusius asmenis ir ištraukė 16 žuvusiųjų.

199 kartus ugniagesiams gelbėtojams teko dirbti vandenyje ar ant ledo. Šių darbų metu jie ištraukė 59 skenduolius, tarp jų 1 vaiką, bei išgelbėjo 17 gyventojų, iš jų 3 vaikus. Daugiausia skenduolių ištraukta Kauno ir Vilniaus apskrityse (po 14). Dažniausiai skenduolius ugniagesiams gelbėtojams teko traukti iš tvenkinių, vyrų iš vandens telkinių ištraukiama 5 kartus daugiau nei moterų, nuskendusiųjų amžiaus vidurkis – 58 metai.  

323 kartus ugniagesiai budėjo nukenksminant sprogmenis, 414 kartų teko likviduoti cheminius incidentus, 50 kartų rinkti gyvsidabrį ir kt. Gelbėjimo darbų metu ugniagesiai išgelbėjo dar 155 gyventojus, iš jų 29 vaikus.

Per pirmąsias liepos mėnesio dienas ugniagesiai gelbėtojai iš vandens tekinių ištraukė 1 skenduolį, pernai per šį vasaros mėnesį ištraukta 18 skenduolių. Todėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas įspėja gyventojus būti ypač atsargius prie vandens telkinių: nesimaudyti nežinomose, nuošaliose vietose, ypač išgėrus alkoholinių gėrimų. Saugiau pasirinkti paplūdimį arba vietą, kur maudosi daugiau žmonių ir budi gelbėtojai. Nepalikti prie vandens be priežiūros mažamečių vaikų.

 

                                       Gaisrų ir gelbėjimo darbų kitimo dinamika

                                                                  (šešių mėnesių)

1_gais_24_06.jpg

                                           Gaisrų pasiskirstymas mieste, kaime 

                                                               (šešių mėnesių)

2_g_MK_24_06.jpg

 

 

                                          Gaisrų skaičius pagal objektus  

 

                                                   (2024 m. šešių mėnesių)

3_obj_24_06.jpg

                                         Gaisrų skaičius atvirosiose teritorijose

      4_atv_24_06.jpg                                                  

                Gaisrų skaičiaus pasiskirstymas atvirosiose teritorijose

                                                              (2024 m. šešių mėnesių)

5_atv_pas_24_06.jpg

                                     Gaisrų skaičius atvirosiose teritorijose pagal apskritis

                                                                         (šešių mėnesių)

6_atv_aps_24_06.jpg

           Gaisrų, iš jų atvirosiose teritorijose, skaičius pagal mėnesius

7_atv_men_24_06.jpg 

                                                  Gaisrų priežastys     

                                                   (2024 m. šešių mėnesių)

 8_prz_24_06.jpg

                                             

                                              Gaisruose žuvusių žmonių skaičius

                                                                  (šešių mėnesių)

9_zuv_24_06.jpg

                                    Gaisruose žuvusių žmonių skaičius pagal mėnesius

10_zuv_men_24_06.jpg

                               Gaisruose žuvusių žmonių skaičius mieste, kaime

                                                                (šešių mėnesių)

   11_zuv_MK_24_06.jpg

                                                               

                      2024 m. gaisruose žuvusių žmonių skaičius pagal paros laiką

                                                                           (šešių mėnesių)

12_zuv_laik_24_06.jpg           

                                                   Žmonių žuvimo priežastys

                                                             (2024 m. šešių mėnesių)

13_zuv_aplin_24_06.jpg

                             Gaisrų ir juose žuvusių žmonių skaičius pagal apskritis

                                                           (2024 m. šešių mėnesių)

14_apsk_24_06.jpg

Gaisrų daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose ir juose žuvusių žmonių skaičius

                                                             (šešių mėnesių)

15_daug_24_06.jpg

          Gaisrų priežastys daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose

                                                 (2024 m. šešių mėnesių)

16_d_prz_24_06.jpg

Gaisrų individualiuosiuose gyvenamuosiuose namuose ir juose žuvusių žmonių skaičius

                                                            (šešių mėnesių)

17_ind_24_06.jpg

     Gaisrų priežastys individualiuosiuose gyvenamuosiuose namuose

                                              (2024 m. šešių mėnesių)

18_i_prz_24_06.jpg

                                  2024 m. gaisrų ir gelbėjimo darbų kitimo dinamika

19_dinam_24-06.jpg                         

                      Gaisruose ir gelbėjimo darbuose išgelbėtų žmonių skaičius

                                                         (šešių mėnesių)

20_isg_24_06.jpg

                                   Gelbėjimo darbų pasiskirstymas mieste, kaime

                                                                   (šešių mėnesių)

21_gelb_24_06.jpg

                                                 Gelbėjimo darbų klasifikacija

                                                                  (2024 m. šešių mėnesių)

22_gelb_klas_24_06.jpg

                                         

       Ugniagesių gelbėtojų iš vandens telkinių ištrauktų nuskendusių žmonių skaičius

                                                               (šešių mėnesių)

23_skend_24_06.jpg

                                              Nuskendusių žmonių skaičius pagal mėnesius

24_sken_men_24_06.jpg

                                              Nuskendusių žmonių skaičius pagal apskritis

                                                                                         (šešių mėnesių)

25_sken_apsk_24_06.jpg

                 Nuskendusių žmonių skaičius vasaros laikotarpiu (birželio mėnesį)

26_vasar_24_06.jpg

                  Ugniagesių gelbėtojų iš vandens telkinių išgelbėtų žmonių skaičius

                                                                           (šešių mėnesių)

27_isg_sken_24_06.jpg

 

Atnaujinimo data: 2024-07-04