2023-11-14

Pradėtas įsigytų perspėjimo sirenų montavimas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, įgyvendindamas Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Aplinkosauga, energetika, klimato kaita“ 2014-2021 m. lėšomis  finansuojamą projektą  Nr. LT05-5-VRM-TF-001  „Lietuvos išankstinio perspėjimo apie branduolinį  pavojų sistemos vystymas“, įsigijo 197 stacionarias akustines perspėjimo sirenas. Jau pradėtas jų montavimas – šiuo metu yra įrengta  per 40 sirenų.

Įrengus įsigytas sirenas bus sudarytos sąlygos perspėti ne mažiau kaip 75 proc. gyventojų, gyvenančių vietovėse, patenkančiose į Baltarusijos Respublikos atominės elektrinės skubių apsaugomųjų veiksmų ir išplėstinio planavimo atstumą –  iki 100 kilometrų poveikio zoną.

Ši moderni perspėjimo sirenomis sistema diegiama 17 savivaldybių. Sirenų ir jų valdymo įrangos montavimo darbai vyks 2023 – 2024 metais.

Šio projekto dėka bus iš dalies modernizuota Lietuvos gyventojų perspėjimo sistema ir sudarytos prielaidos tolesnei jos plėtrai bei integracijai su kitomis sistemomis.