BDAR
gdpr

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Kuo darbuotojams naudinga Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos šakos kolektyvinė sutartis?

Data

2022 09 28

Įvertinimas
0
kanva.jpg

Nuo 2020 m. birželio 25 d., kai buvo pasirašyta Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų profesinių sąjungų jungtinės atstovybės Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos šakos kolektyvinė sutartis, buvo priimta nemažai VPGT darbuotojams palankių sprendimų.

Pasirašius sutartį buvo numatyta, kad ji galios visiems statutiniams pareigūnams, valstybės tarnautojams ir profesinių sąjungų nariams, dirbantiems pagal darbo sutartis. Tačiau tų pačių metų rugpjūčio 26 d. sušaukto visuotinio darbuotojų susirinkimo metu buvo pristatytos kolektyvinėje sutartyje numatytos papildomos socialinės ir veiklos garantijos valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojams. VPGT darbuotojų atstovams balsavus už šios sutarties taikymą, visuotinio darbuotojų susirinkimo protokoliniu sprendimu buvo nutarta Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos šakos kolektyvinę sutartį taikyti visiems be išlygų VPGT darbuotojams.

2020 m. spalio 30 d. tarp kolektyvinės sutarties šalių buvo pasirašytas sutarties pakeitimas, kuriuo numatyta už darbą pavojingomis ar kenksmingomis sąlygomis pareigūnams mokėti didesnes priemokas, jeigu jos neviršys einamiesiems metams įstaigai darbo užmokesčiui skirtų biudžeto asignavimų.

Kolektyvinės sutarties šalių nutarimu, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, turintiems ilgesnį kaip 10 metų nepertraukiamąjį darbo stažą toje pačioje darbovietėje (VPGT), kasmetinių atostogų trukmė ilginama 5 darbo dienomis, už kiekvienų paskesnių 5 metų nepertraukiamąjį darbo stažą VPGT - 2 darbo dienomis, tačiau bendra kasmetinių atostogų trukmė negali būti ilgesnė kaip 37 darbo dienos. Taip pat nuspręsta visus darbuotojus, išdirbusius 15, 20 ar 25 metus, apdovanoti VPGT pasižymėjimo ženklu, paskatinti juos gyvenimo jubiliejinių sukakčių proga, išmokėti didesnę pašalpą artimo mirties atveju, negu nustatyta Darbo kodekse. Kolektyvinės sutarties šalys šiemet bendru susitarimu padidino ir darbuotojų išlaidų sumą už periodinius profilaktinius sveikatos patikrinimus.

Kolektyvinėje sutartyje numatytas šalių bendradarbiavimas darbuotojų tarnybos ar darbo ypatumų, kvalifikacijos tobulinimo ir karjeros, darbo ir poilsio laiko, saugos ir sveikatos, profesinės sąjungos narių socialinių garantijų klausimais ir kt.

Šios sutarties tikslas – plėtoti socialinę partnerystę, sudaryti patrauklias tarnybos ir darbo VPGT sąlygas, kelti tarnybos prestižą, gerinti santykius tarp darbdavio ir darbuotojų darbo, ekonominiais ir socialiniais klausimais, formuoti VPGT tradicijas, kultūrą, stiprinti darbuotojų profesionalumą ir motyvaciją, skleisti demokratines vertybes ir principus.