BDAR
gdpr

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Statinių projektavimo taisyklės

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Priėmimo data 

Konsultacijos dėl taikymo

 1.

Dėl Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo

2010-12-07 įsak. Nr. 1-338

 

Konsultacijos dėl taikymo

Skaičiuoklės

 2.

Dėl Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo

2011-01-17 įsak. Nr. 1-14

Konsultacijos dėl taikymo

 3.

Dėl Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo

2011-02-22 įsak. Nr. 1-64

Konsultacijos dėl taikymo

 4.

Dėl Gamybos, pramonės ir sandėliavimo statinių gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo

 2012-02-06 įsak. Nr. 1-45

Konsultacijos dėl taikymo

 5.

Dėl Automobilių saugyklų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo

2012-02-06 įsak. Nr. 1-44

Konsultacijos dėl taikymo

 6.

Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo (Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės)

2007-02-22 įsak. Nr. 1-66

Konsultacijos dėl taikymo

 7.

Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo (Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimo ir įrengimo taisyklės)

2007-02-22 įsak. Nr. 1-66

Konsultacijos dėl taikymo

 

8. Dėl stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių patvirtinimo 2016-01-06 įsak. Nr. 1-1 Konsultacijos dėl taikymo

 9.

Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo (Statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės)

2007 m. vasario 22 d. įsak. Nr. 1-66

Konsultacijos dėl taikymo

 10.

Dėl Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo

2013 m. spalio 4 d. įsak. Nr. 1-250

Konsultacijos dėl taikymo

 11.

Dėl Dūmų ir šilumos valdymo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių patvirtinimo

2013 m. spalio 4 d. įsak. Nr. 1-249

Konsultacijos dėl taikymo

 12.

Dėl Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo

2013 m. spalio 28 d. įsak. Nr. 1-264

 


Teritorijų planavimo gaisrinės saugos taisyklės

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Priėmimo data

Konsultacijos dėl taikymo

1.

Dėl Gaisrinės saugos normų teritorijų planavimo dokumentams rengti patvirtinimo

2013 m.  gruodžio 31 d. įsak. Nr. D1-995/1-312

 


 

Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų veikla statybos užbaigimo procedūrose

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka dalyvauja statybos užbaigimo procedūrose.
2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo Departamento direktoriaus 2018 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 1-451  nauja redakcija išdėstytas „Statybos užbaigimo tvarkos aprašas“, kuris detalizuoja Departamentui pavaldžių įstaigų valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų veiklą ir kompetenciją atliekant statybos užbaigimo procedūras.

Statybos užbaigimo tvarkos aprašas

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-08