BDAR
gdpr

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektai

Projekto pavadinimas Nr.13.1.2-VIPA-T-113-02-0037 „Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Šakių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pastato, esančio E. Steponaičio g. 2, Šakiai, atnaujinimas“.

Pagrindinis projekto tikslas – Departamento pastato, esančio Šakiuose, E. Steponaičio g. 2 atnaujinimas, siekiant pasiekti B pastatų energetinio efektyvumo klasę. Projekto metu bus investuojama į energijos taupymo priemones. Preliminariais skaičiavimais planuojama, kad kasmet pavyks sutaupyti po 111,18 MWh/metus. Taip pat atnaujintas pastatas bus draugiškesnis aplinkai – dėl taupesnio energijos vartojimo, į atmosferą bus išmetama 49,96 tonų mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų (anglies dioksido) kasmet. Šių pastatų modernizavimas ne tik pagerins energetines ir technines charakteristikas, prailgins pagrindinių pastato konstrukcijų tarnavimo laiką, bet ir sukurs geresnes darbo bei buvimo sąlygas darbuotojams bei į įstaigą besikreipiantiems interesantams.

Pagrindinė projekto veikla – pastato atnaujinimas, kurio metu bus įgyvendinti šie veiksmai: sienų, cokolio ir pamatų šiltinimas; langų ir lauko durų keitimas; garažo vartų keitimas; sutapdinto stogo šiltinimas; šildymo sistemos modernizavimas; šlaitinio stogo šiltinimas; apšvietimo sistemos renovacija; projektavimas ir techninė priežiūra.

Atnaujinamas pastatas nuosavybės teise priklauso valstybei. Sukurti projekto rezultatai priklausys projekto pareiškėjui – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos. Pastatą pagal paskirtį numatoma naudoti nemažiau kaip 10 metų.

Bendra projekto vertė – 236 608,00 Eur.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2023-01-31.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir REACT-EU iniciatyvos lėšomis.

______________________________________________________________________________________________________

Projekto pavadinimas Nr. 10.1.3-ESFA-V-918-01-0018 „Visuomenės informavimo ekstremaliųjų situacijų metu paslaugos tobulinimas“.

Pagrindinis partneris Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.

Projeko tikslas – išplėsti PAGD Geografinės informacinės platformos(GIS), kuri padės vienoje vietoje operatyviai surinkti ir apdoroti duomenis, o teikiamą informaciją pritaikyti pagal gyventojo konkrečias sąlygas ir poreikius jo gyvenamojoje vietovėje, funkcionalumą, įdiegiant 18 Nacionalinėje rizikos analizėje įvertintų ekstremaliųjų situacijų tipui adaptuotų informacijos surinkimo ir visuomenės informavimo modulių.

Taip pat interneto svetainėje lt72.lt bus sukurta ir informacinė platforma visuomenei, kurioje bus galima rasti nuolat valstybės ir savivaldybių kompetentingų institucijų atnaujinamą informaciją apie  ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją bei rekomendacijas, kaip elgtis jų metu, ir kitą svarbią informaciją apie galimus pavojus.

Projekto finansavimas  – 305 054,20 Eur.

Projekto laikotarpis – 2020-12-30–2023-04-30

Daugiau aktualios informacijos apie projektą galite sužinoti čia

Projektas nebus vykdomas. 

______________________________________________________________________________________________________

Projekto pavadinimas Nr. 13.1.2-VIPA-T-113-02-0036 „Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento administracinio pastato ir garažo depo, esančių Ateities g. 17, Vilnius, atnaujinimas“.

Pagrindinis partneris Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.

Pagrindinis projekto tikslas – pastatų atnaujinimas. Jo metu bus apšiltintos sienos su cokoliu (ir pamatais 0,60 m gylio) bei perdangos, besiribojančios su išore, apšiltintas stogas, pakeisti langai ir švieslangiai bei garažo vartai, modernizuotos šildymo (termostatinių ventilių prie radiatorių įrengimas) ir karšto vandens tiekimo sistemos (vamzdynų keitimas ir naujos šiluminės izoliacijos įrengimas), seni šviestuvai bus pakeisti LED šviestuvais, taip pat pakeisti šalto vandens tiekimo vamzdynai. Projekto veikloms taip pat priklauso projektavimas ir techninė priežiūra.

Atnaujinami pastatai nuosavybės teise priklauso valstybei. Sukurti projekto rezultatai priklausys projekto pareiškėjui – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos. Pastatą pagal paskirtį numatoma naudoti nemažiau kaip 10 metų.

Bendra projekto vertė – 501 266,82 Eur.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2023-03-31.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir REACT-EU iniciatyvos lėšomis.

______________________________________________________________________________________________________

Projekto pavadinimas Nr. 5.1.1-CPVA-V-901-01-0001 „Prisitaikymo prie klimato kaitos gerinimas, stiprinant valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos reagavimo pajėgumus“.

Pagrindinis partneris Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.

Projekto tikslas – pagerinti valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos reagavimo ir nelaimių padarinių valdymo kokybę, sumažinant dėl klimato kaitos kylančius gamtinių nelaimių padarinius. Siekiant šio tikslo įsigyjama gaisrų gesinimo ir gelbėjimo technika bei transporto priemonės.

Laikotarpis   2016-04-25–2023-08-31.

Projekto finansavimas –  20 495 272,75 Eur.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, https://www.esinvesticijos.lt/ 


Projekto pavadinimas: Nr. 5.1.1-CPVA-V-901-01-0002 "Gyventojų perspėjimo apie pavojus sistemos tobulinimas ir plėtra".

Pagrindinis partneris Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.

Projekto tikslas pagerinti gyventojų, reziduojančių potvynių zonose, Ukmergės rajone, Kauno m. ir r., Birštono, Jonavos r., Kaišiadorių r., Kėdainių r. Klaipėdos m. ir r. , Palangos, Šilutės r., Panevėžio r., Jurbarko r., Pagėgių, perspėjamumą. Projekto metu siekiama įrengti reikiamą skaičių elektroninių sirenų potvynio grėsmės zonose ir šių sirenų valdymą integruoti į Bendrojo pagalbos centro informacinę sistemą.

Laikotarpis  2016-04-28–2022-01-31.

Projekto finansavimas  – 638 85,25 Eur.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo https://www.esinvesticijos.lt/

Daugiau aktualios informacijos apie projektą galite sužinoti čia.

Projektas pasibaigęs. 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-05