BDAR
gdpr

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Europos Komisijos finansuojami ES civilinės saugos mechanizmo projektai

Projekto pavadinimas „Pasirengimo galimai avarijai Baltarusijos branduolinėje elektrinėje investicinis projektas“ (sutarties Nr. ECHO/SUB/2019/TRACK1/807526) (angl. „Preparation of proposal (investment project) addressing disaster risk management due to Belarusian Nuclear Power Plant possible threats“).

Pagrindinis partneris Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas.

Projekto tikslas –  parengti investicinį projektą remiantis Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijų pajėgumų, reikalingų pasirengti ir reaguoti į branduolines ir (ar) radiologines avarijas, trūkumo vertinimu ir konsultuojantis su nacionaliniais ir tarptautiniais partneriais ir ekspertais.

Projekto pagrindinės veiklos:

– atliktas pajėgumų trūkumo vertinimas. Tam tikslui bus parengtas klausimynas, kurį bus prašoma užpildyti valstybės ir savivaldybių institucijų. Surinktos informacijos ir atliktos analizės pagrindu bus parengta pajėgumų trūkumo apžvalga (planuojama atlikti 2019 m. rugsėjo–spalio mėn.),

– parengtas investicinis projektas. Pajėgumų trūkumo vertinimo pagrindu bus parengtas investicinis projektas. Jo rengimo metu planuojami keli darbo susitikimai su institucijų atstovais (2019 m. spalio – 2020 m. vasario mėn.), 2020 m. balandžio 8 d. – seminaras, kuriame taip pat dalyvaus nacionaliniai ir tarptautiniai ekspertai, 2020 m. liepos 16 d. – baigiamoji konferencija,

– mokomieji vizitai į Suomiją ir Japoniją. Bus surengti 15 asmenų mokomieji vizitai į Suomiją (planuojama 2019 m. spalio antroje pusėje) ir Japoniją (2020 m. kovo mėn.), kurių metu bus susipažinta su šių valstybių pasirengimu galimoms branduolinėms ir (ar) radiologinėms avarijoms.

Laikotarpis 2019.08.01 – 2020.07.31.

Projekto finansavimas: visa projekto vertė – 344 632 Eur, Europos Komisijos bendras finansavimas  – 327 400 Eur.

Projektą finansuoja Europos Komisijos Europos civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos operacijų generalinis direktoratas (DG ECHO) pagal Europos Sąjungos civilinės saugos mechanizmo 2019 m. metinę darbo programą.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Projekto pavadinimas „Vertinimo modelių kūrimas, siekiant įvertinti prevencijos priemones“ (angl. Developing an evaluation model to assess prevention measures) - EVAPREM.

Koordinatorius – Estijos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba.

Partneriai: PAGD, Tartu universitetas (Estija), Latvijos priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Turku universitetas (Suomija), Frederiksborg bendrosios apsaugos centras (Danija).

Projekto tikslas – siekiama sukurti universalų ir visapusišką modelį, padedantį priešgaisrinėms gelbėjimo valdyboms vertinti jų įgyvendinamas prevencines priemones Europos šalyse.

Laikotarpis – 2017.01.01 – 2018.12.3.

Projekto finansavimas: visa projekto vertė – 531 006 Eur, departamentui tenkanti dalis – 63 984 Eur.

75 proc. finansuojami Europos Komisijos humanitarinės pagalbos ir civilinės saugos departamento (ECHO) pagal Europos Sąjungos civilinės saugos mechanizmo finansinį instrumentą.

Nuoroda į projekto svetainę: www.evaprem.eu

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Projekto pavadinimas „Europos Sąjungos civilinės saugos „BaltFloodCombat“ modulio įrangos atnaujinimo projektas (ECHO/ADAPTION/2019/813234/EE/LT/LV)“.

Partneriai: Estija, Latvija ir Lietuva.

Projekto tikslas – atnaujinti pareigūnų ekipuotę (įrangą, aprangą), kuri būtų saugesnė bei lengvesnė. Taip pat pagerinti trišalės komandos reagavimo pajėgumus, jos gebėjimus dirbti sudėtingomis oro sąlygomis bet kurioje pasaulio šalyje, susidarius ekstremalioms situacijoms.

Laikotarpis – 2020-01-01– 2021-04-30.

Projekto finansavimas – 224 690,33 Eur.

Projektas pasibaigęs.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-05