BDAR
gdpr

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


header image

Gaisrų gesinimas ir gelbėjimo darbai

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas:

  • užtikrina valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos nuolatinę parengtį organizuoti ir atlikti gaisrų gesinimą, žmonių ir turto gelbėjimą, gaisrų padarinių mažinimą;
  • sudaro sutartis dėl priešgaisrinės saugos su gaisro atžvilgiu pavojingų objektų savininkais (valdytojais) ir taip užtikrina priešgaisrinės saugos užtikrinimo sistemos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą;
  • pagal kompetenciją kontroliuoja kitų priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų, t. y. savivaldybių priešgaisrinių tarnybų, žinybinių priešgaisrinių pajėgų ir savanoriškų ugniagesių organizacijų pasirengimą gesinti gaisrus ir atlikti kitus gelbėjimo darbus;
  • užtikrina, kad laiku būtų reaguojama į pranešimus apie pagalbos poreikį;
  • organizuoja, vadovauja ir atlieka gaisrų gesinimo, kitus žmonių ir turto gebėjimo darbus;
  • organizuoja ir koordinuoja bendrojo pagalbos telefono numerio 112 funkcionavimą Lietuvos Respublikoje;
  • skatina, organizuoja, koordinuoja savanorių ugniagesių veiklą, vykdo savanoriškos veiklos organizatoriaus funkcijas.

Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba organizuoja pavojingų šalies objektų gaisrų bei incidentų prevenciją, užtikrina technines bei organizacines gaisrų gesinimo priemones, likviduoja cheminius, radiacinius incidentus, dalyvauja branduolinių avarijų likvidavime. Lietuvos Respublikoje yra trys didesnės rizikos objektai (AB „ORLEN Lietuva“, Lietuvos elektrinė ir VĮ Ignalinos atominė elektrinė), kuriuose gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbus bei valstybinę priešgaisrinę priežiūrą atlieka Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pavaldžios įstaigos, tiesiogiai sudariusios sutartis dėl objektų apsaugos.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-06-18