BDAR
gdpr

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Civilinės saugos seminarai

Konferencijos tikslas

pristatyti projekto veiklų rezultatus ir UAB „JOSTRA“ parengtą investicinį projektą „Pasirengimas galimai avarijai Baltarusijos branduolinėje elektrinėje“

 

DARBOTVARKĖ

Dalyviai

Konferencijos protokolas

 

PREZENTACIJOS

Projekto rezultatai

1. Investicijų projekto rengimas – ieškojimai ir atradimai

2. Europos Sąjungos šalių pasirengimo branduolinėms ir radiologinėms avarijoms lygio analizė. Išvados ir rekomendacijos

3. Investicijų projekto alternatyvos bei jų įgyvendinimo vertinimas

4. Valstybės ir savivaldybės institucijų materialinių išteklių poreikio apžvalga. Esminiai pasiūlymai

5. Pranešimas: IP finansinės ir ekonominės naudos vertinimas

 

INVESTICINIS PROJEKTAS

Investicijų projektas „Pasirengimas galimai avarijai Baltarusijos branduolinėje elektrinėje“

1 priedas. Fin ir Eko skaičiavimai

2 priedas. Alternatyvos investicijų poreikio pagrindimas

3 priedas. Materialinių išteklių rinkos analizė Europos viešųjų pirkimų TED duomenų bazės pagalba

4 priedas. Techninės specifikacijos

5 priedas. Europos valstybių pasirengimo branduolinėms ir radiologinėms avarijoms anali

6 priedas. Buvusių nelaimių įtaka civilinės saugos sistemos išlaikymo kaštams

 

PASTABOS

Projekto skrajutė

Investicijų projekto „Pasirengimas galimai avarijai Baltarusijos branduolinėje elektrinėje“ santrauka

 

Vaizdinė medžiaga

Vaizdo įrašas

 

English version

AGENDA

Investment project “Addressing disaster risk management due to Belarusian nuclear power plant possible threats“ executive summary

FLYER

Visual material

Video


2021 m. spalio mėn. 29 d. galutinė versija

Darbalapis / Worksheet

Investicinis projektas „Pasirengimas galimai avarijai Baltarusijos branduolinėje elektrinėje“
1 Priedas. Fin ir Eko skaičiavimai
2 Priedas. Alternatyvos investicijų poreikio pagrindimas
3 Priedas. Materialinių išteklių rinkos analizė Europos viešųjų pirkimų TED duomenų bazės pagalba.     Priedas
4 Priedas. Techninės specifikacijos
5 Priedas. Europos valstybių pasirengimo branduolinėms ir radiologinėms avarijoms analizė
6 Priedas. Buvusių nelaimių įtaka civilinės saugos sistemos išlaikymo kaštams

The final version of investment project (19-11-2021)

English version

Worksheet

Investment Project “Addressing disaster risk management due to Belarusian nuclear power plant possible threats“

1. IP annex. Financial and economic calculations

2. IP annex. Justification of the investment need for the alternative 2

3. IP annex. Analysis of material resources market with the help of the eu public procurement ted database. Annex

4. IP annex. Draft technical specifications for material resources

5. IP annex. Analysis of the level of preparedness of eu membes states for nuclear and radiological accidents (based on the ener / d1 / 2012-474 report)

6. IP annex. Organisation of the civil protection system in eu member states. impact of past disasters on the cost of maintaining a civil protection system

Šių mokymų tikslas – pasidalinti patirtimi valdant savivaldybės lygio ekstremaliąsias situacijas, susijusias su gaisro Alytaus mieste padangų atliekų perdirbimo įmonėje UAB ,,Ekologistika“ padarinių šalinimu. Taip pat įvertinti išmoktas pamokas, numatyti tolesnius veiksmus siekiant tobulinti veiksmų koordinavimą, gelbėjimo ir padarinių šalinimo, kitų darbų vykdymą ekstremaliųjų situacijų atvejais.
Mokymose dalyvavo savivaldybių administracijų direktoriai, Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos nariai, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos priešgaisrinių gelbėjimo valdybų ir Civilinės saugos skyrių viršininkai.

DARBOTVARKĖ

1. LRV nacionalinio saugumo komisijos posėdžio protokolas

2. Nacionalinio saugumo komisijos 2019 m. spalio 28 d. posėdžio nutarimų įgyvendinimo priemonių planas

3. Ekstremaliųjų situacijų valdymo pagrindai. Civilinės saugos mokymo svarba pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms ir valdymo srityje

4. Gaisro gesinimo apžvalga ir kilusios problemos (ekstremalios situacijos valdymo kontekste)

5. LR civilinės saugos įstatymo Nr. VIII-971 2, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 25, 26, 28, 31 ir 33 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas (TAIS Nr. 19-14465)

6. Civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pokyčiai siekiant užtikrinti efektyvesnį civilinės saugos sistemos funkcionavimą

7. Savivaldybių vadovų mokymų dėl civilinės saugos įstatymo nuostatų įgyvendinimo protokolas

 

Birželio 27 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas rengė mokymus „Kaip elgtis realių ekstremaliųjų situacijų atvejais“, skirtus vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių vadovams arba jų įgaliotiems asmenims. Juose taip pat dalyvavo savivaldybių civilinės saugos ir departamento priešgaisrinių gelbėjimo valdybų Civilinės saugos skyrių specialistai. Mokymai organizuoti įgyvendinant Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pateiktą siūlymą surengti mokymus vandens tiekėjams, kaip elgtis realių ekstremaliųjų situacijų atvejais.                     

„Šių mokymų metu tikimės pasidalyti patirtimi ekologinių avarijų srityje ir išgirsti naujų minčių, kad ateityje tokių nelaimių būtų mažiau, o jų padariniai būtų kuo mažesni. Tik susibūrę kartu ir bendradarbiaudami tarpusavyje mes galime pasiekti šių tikslų. Tuo labiau, kad tai mus skatina daryti ir Seimo Aplinkos apsaugos komiteto nutarimas,“ – sakė departamento Civilinės saugos valdybos viršininkas Edgaras Geda, pradėdamas mokymus. 

Mokymų metu buvo aptarti ekologinių avarijų rizikos vertinimo ir parengties planavimo, ekologinių avarijų valdymo, ekstremaliųjų situacijų prevencijos, pasirengimo ir valdymo reglamentavimo tobulinimo bei civilinės saugos pratybų organizavimo tobulinimo klausimai. Mokslininkų patarimus ir įžvalgas ekologinių avarijų planavimo ir valdymo klausimais pateikė Aplinkos vadybos ir audito instituto direktorius prof. Rimantas Budrys.

Vėliau mokymų dalyviai dirbo grupėse, kuriose aptarti vandentvarkos įmonių ir savivaldybių rizikos vertinimai bei prevencijos planai, aplinkos apsaugos ir savivaldybių civilinės saugos specialistų bendradarbiavimas atliekant vandentvarkos įmonių patikrinimus, ekologinių avarijų valdymas, pagrindiniai iššūkiai ir kt.

SEMINARO PROTOKOLAS

PASIRENGIMAS EKOLOGINĖMS AVARIJOMS NUOTEKŲ VALYKLOSE

EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS, PASIRENGIMO IR VALDYMO REGLAMENTAVIMO TOBULINIMAS

CIVILINĖS SAUGOS PRATYBŲ ORGANIZAVIMO TOBULINIMAS

2017 m. gruodžio 6 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente surengta konferencija „Gyventojų perspėjimas ir informavimas vakar, šiandien, rytoj“. Jos tikslas – ne tik aptarti gyventojų perspėjimo ir informavimo aktualijas, pasidalinti gerąja patirtimi, įgyvendinant gyventojų perspėjimą ir informavimą, pristatyti civilinės saugos sistemos naujoves ir numatomus pokyčius, bet ir paminėti Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos įdiegimo 5-erių metų jubiliejų. Šiame renginyje dalyvavo UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Tele2“, UAB „Telia“ (buvusi „Omnitel“) mobiliojo ryšio operatorių atstovai, UAB NT Service ir UAB Hnit-Baltic sistemos diegėjai ir priežiūros vykdytojai, savivaldybių ir apskričių priešgaisrinių gelbėjimo valdybų atstovai bei departamento darbuotojai

Konferencijos darbotvarkė

Gyventojų perspėjimas ir informavimas vakar, šiandien, rytoj

Civilinės saugos sistemos naujovės ir numatomi pokyčiai

Potvynio analizė. Prevencinės priemonės potvynių kilimo grėsmei mažinti

Gyventojų evakavimo organizavimas Marijampolės ir Vilkaviškio rajono savivaldybėse

Gyventojų evakavimo organizavimas

Papildomai:

Geroji patirtis įgyvendinant projektą ,,Prevencinių priemonių civilinės saugos srityje viešinimas Alytaus mieste ir gyventojų švietimas, siekiant apsisaugoti nuo ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų“

GPIS naudojimas savivaldybėse

Atsiliepimai apie seminarą

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-08