BDAR
gdpr

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Civilinę saugą reglamentuojantys teisės aktai

Lietuvos Respublikos Seimo priimti teisės aktai

 
 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

1. 2022 m. gruodžio 29 d. Nr. 1317 Dėl Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo įgyvendinimo:

1.1. Nacionalinė saugumo komisija;

1.2. Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašas;

1.3. Pranešimo ir keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį, ypatingą įvykį, ekstremaliąją situaciją ar krizę tvarkos aprašas.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Netekę galios teisės aktai

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymai 

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro ir vidaus reikalų ministro įsakymas

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministro įsakymas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas

Radiacinės saugos centro įsakymas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymai

 1. 2023 m. sausio 16 d. įsakymas Nr. 1-26 /2023 (1.4 E) „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2012 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. 1-14 ,,Dėl Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“;

2. 2023 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. 1-32 /2023 (1.4 E) „Dėl kai kurių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“;

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Netekę galios teisės aktai

Kiti teisės aktai

Europos Sąjungos teisės aktai civilinės saugos srityje
 
  • Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo (lietuvių ir anglų kalbomis);
  • Tarybos išvados dėl masinio evakavimo ištikus nelaimėms Europos Sąjungoje (lietuvių ir anglų kalbomis).
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-25