BDAR
gdpr

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Savanoriai ugniagesiai ir jų veiklos organizatoriai

 

 

2017 m. kovo 21 d. įsakymas Nr. 1V-204 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. 1V-218 „Dėl Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“

2016 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. 1V-261 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 1V-963 „Dėl Atlyginimo už sugaištą laiką gesinant gaisrus ar atliekant gelbėjimo darbus, už dalyvavimą planiniuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose (mokymuose ir (ar) pratybose), taip pat už kitų rašytinėse savanoriškos veiklos sutartyse numatytų užduočių atlikimą savanoriams ugniagesiams mokėjimo sąlygų ir tvarkos aprašo bei savanorių ugniagesių veiklos kompensuojamų išlaidų sudėties, jų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2015 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. 1V-963 „Dėl Atlyginimo už sugaištą laiką gesinant gaisrus ar atliekant gelbėjimo darbus, už dalyvavimą planiniuose kvalifikacijos tobulinimo  kursuose (mokymuose ir (ar) pratybose), taip pat už kitų rašytinėse savanoriškos veiklos sutartyse numatytų užduočių atlikimą savanoriams ugniagesiams mokėjimo sąlygų ir tvarkos aprašo bei savanorių ugniagesių veiklos kompensuojamų išlaidų sudėties, jų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“

2015 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. 1V-246 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymą“

 

2015 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 1-396 „Dėl Priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų išsiuntimo į įvykio vietą organizavimo ir jų statusų pakeitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2015 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 1-390 „Dėl Tipinės savanorių ugniagesių veiklos atlikimo ir savanorių ugniagesių veiklos organizatoriaus funkcijų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2015 m. rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. 1-269 „Dėl Savanorių ugniagesių, dalyvaujančių gaisrų gesinimo darbuose, nemokamų periodinių sveikatos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“

2015 m. rugsėjo 22 d. įsakymas Nr. 1-268 „Dėl Savanorių ugniagesių, dalyvaujančių gesinant gaisrus, sveikatos reikalavimų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo

2015 m. rugpjūčio 11 d. įsakymas Nr. 1-226  „Dėl Tipinės savivaldybių priešgaisrinių tarnybų veiklos atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2015 m. rugpjūčio 7 d. įsakymas Nr. 1-221 „Dėl Savivaldybių priešgaisrinių tarnybų veiklos kokybinių ir kiekybinių rodiklių aprašo patvirtinimo

2015 m. birželio 15 d. įsakymas Nr. 1-183 „Dėl Savanorių ugniagesių mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2015 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. 1-160 „Dėl Savanorio ugniagesio pažymėjimo, Savanorio ugniagesio atpažinimo ženklo ir Savanorio ugniagesio pasižymėjimo ženklo nuostatų patvirtinimo“

2015 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. 1-142 „Dėl Savanorių ugniagesių bendrojo fizinio parengtumo reikalavimų ir jų tikrinimo tvarkos“

 

 
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-28