BDAR
gdpr

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Teisės aktų projektai

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos

Respublikos vidaus reikalų ministro 1995 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr.

201/312 „Dėl veiklos, likviduojant užterštumo gyvsidabriu židinius“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A42E88DAEAF

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. balandžio 21 d.

įsakymas Nr. 1V-114 „Dėl tarptautinės pagalbos teikimo komandos sudarymo ir aprūpinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B17421BFFA2A/DILlCFkbeE

 

Lietuvos Respublikos vyriausybės 2013 m. balandžio 17 d. Nutarimas

Nr. 354 „Dėl priešgaisrinės saugos užtikrinimo standarto patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C42BA171C4EA

 

Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966 ,,Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir Pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mišinių priskyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijų aprašo patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2c0b0cc005fb11e588da8908dfa91cac

 

Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 718 ,,Dėl Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1E2502EBF0DB

 

Objektų pripažinimo valstybinės reikšmės objektais tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 717 ,,Dėl Objektų pripažinimo valstybinės reikšmės objektais tvarkos aprašo patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BF6EF0A7629B

 

Ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1028 ,,Dėl Ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.117A05550EB1

 

Civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. 1295 ,,Dėl Civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2F7F349D85C1

 

Tarptautinės pagalbos teikimo komandos sudarymo ir aprūpinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. 1V-114 ,,Dėl Tarptautinės pagalbos teikimo komandos sudarymo ir aprūpinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F770977E6791

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-28