copyright

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrius

 

Kristina Kurminienė

Skyriaus vedėja

1. Parengti Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus veiklos planą 2020 metams.
2.  Įvertinti departamento pareigybių aprašymus ir esant poreikiui (neatitikimams)

teikti direktoriui siūlymus tobulinti ir vienodinti pareigybių aprašymus, inicijuoti pareigybių aprašymų pakeitimus.

3. Įvertinti departamento teritorinių struktūrinių padalinių laisvas pareigybes ir pateikti siūlymus dėl laisvų pareigybių poreikio pagrįstumo.

4. Tobulinti departamento pareigybių sąrašą.

Liepa Raškevičienė

Patarėja (psichologė)

1. Siekiant didinti kolektyvo atsparumą stresui ir gebėjimą konstruktyviai bendrauti, vesti dviejų dienų trukmės kontaktinius streso valdymo bei veiksmingo bendravimo ir konfliktų sprendimų mokymus pagal UGM mokymo grafiką.

2. Siekiant sumažinti neigiamą psichologinio smurto žalą darbuotojams ir organizacijai, parengti ir vesti mokymus apie psichologinį smurtą darbovietėse.

3. Siekiant ugdyti vadovavimo gebėjimus, sėkmingai lyderystei reikalingas savybes, visiems vadovaujantį darbą dirbantiems asmenims rengti elektroninį vadovavimo psichologijos naujienlaiškį.

4. Siekiant užtikrinti, kad vadovaujantį darbą dirbantys asmenys pasižymėtų vadovams reikalingomis emocinėmis kompetencijomis, parengti tvarką, reglamentuojančią asmenų, pretenduojančių dirbti vadovaujantį darbą VPGT, psichologinio įvertinimo ir išvadų teikimo tvarką.

Olga Jurkevičienė

Vyriausioji specialistė

1. Pagal pateiktą teritorinių struktūrinių padalinių poreikį organizuoti ir vykdyti „C“ kategorijos vairavimo kursų mokymus.

2. Organizuoti VPGT darbuotojų kvalifikacijos kėlimą pagal UGM planą ir pateikti siūlymus UGM plano tobulinimui.

3. Įvertinti struktūrinių ir teritorinių struktūrinių padalinių pateiktą kvalifikacijos poreikį ir organizuoti mokymus išorėje ir viduje.

Alvyra Petruškevičienė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti (atnaujinti) veiklos vertinimo rekomendacijas.

2. Organizuoti veiklos vertinimą pagal nustatytus terminus, teikti siūlymus veiklos vertinimo organizavimo procesui tobulinti.

3. Įvertinti departamento struktūrinių padalinių personalo poreikį ir laisvas pareigybes, pateikti tiesioginiam vadovui siūlymus dėl personalo poreikio ir laisvų pareigybių.

Ieva Kapačinskaitė

Vyriausioji specialistė

1. Organizuoti ir užtikrinti kvalifikacijos tobulinimą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos priskirto teritorinio struktūrinio padalinio (toliau – padalinio) darbuotojams.

2. Organizuoti padalinio valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis  tarnybinės veiklos vertinimą ir atlikti veiklos vertinimo vykdymo ir organizavimo analizę bei pateikti siūlymus tobulinimui.

3. Atlikti padalinio pareigybių aprašymų analizę ir pateikti siūlymus tobulinimui.

Donata Kabelytė

Vyriausioji specialistė

1. Siekiant stiprinti darbuotojų gebėjimą efektyviai spręsti konfliktus bei mažinti patiriamo streso poveikį, vesti dviejų dienų trukmės kontaktinius streso valdymo bei veiksmingo bendravimo ir konfliktų valdymo mokymus pagal UGM mokymo grafiką.

2. Siekiant užtikrinti savižudybių prevencijos tęstinumą bei stiprinti ugniagesių gelbėtojų psichologinį pasirengimą, vesti ugniagesiams gelbėtojams kontaktinius mokymus apie savižudybių rizikos atpažinimą ir pagalbos teikimą bei pirmosios emocinės paramos teikimą nukentėjusiesiems po kritinių įvykių.

3. Pagal poreikį ir iškylančią problematiką atlikti 1 pasirinktos apimties mikroklimato tyrimą ir parengti rekomendacijas su numatytomis priemonėmis identifikuotoms problemoms spręsti.

Alevtina Krenickaja

Vyriausioji specialistė

  1. Organizuoti ir užtikrinti kvalifikacijos tobulinimą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos priskirto teritorinio struktūrinio padalinio (toliau – padalinio) darbuotojams.
  2. Organizuoti padalinio valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis  tarnybinės veiklos vertinimą ir atlikti veiklos vertinimo vykdymo ir organizavimo analizę bei pateikti siūlymus tobulinimui.

3. Atlikti padalinio pareigybių aprašymų analizę ir pateikti siūlymus tobulinimui.

Virginija Venskūnienė

Vyriausioji specialistė (psichologė)

1. Siekiant stiprinti darbuotojų gebėjimą efektyviai spręsti konfliktus bei mažinti patiriamo streso poveikį, vesti dviejų dienų trukmės kontaktinius streso valdymo bei veiksmingo bendravimo ir konfliktų sprendimų mokymus pagal UGM mokymo grafiką.    

2. Siekiant organizuoti savižudybių prevenciją bei stiprinti ugniagesių gelbėtojų psichologinį pasirengimą, vesti ugniagesiams gelbėtojams kontaktinius mokymus apie savižudybės rizikos atpažinimą ir pagalbos teikimą bei pirmosios emocinės paramos teikimą nukentėjusiesiems pagal UGM mokymo grafiką.

3. Pagal poreikį ir iškylančią problematiką atlikti 1 pasirinktos apimties mikroklimato tyrimą ir parengti rekomendacijas su numatytomis priemonėmis identifikuotoms problemoms spręsti.

Akvilė Steponavičiūtė

Vyriausioji specialistė (psichologė)

1. Siekiant stiprinti darbuotojų gebėjimą efektyviai spręsti konfliktus bei mažinti patiriamo streso poveikį, vesti dviejų dienų trukmės kontaktinius streso valdymo bei veiksmingo bendravimo ir konfliktų valdymo mokymus pagal UGM mokymo grafiką.

 2. Siekiant užtikrinti savižudybių prevencijos tęstinumą bei stiprinti ugniagesių gelbėtojų psichologinį pasirengimą, vesti ugniagesiams gelbėtojams kontaktinius mokymus apie savižudybių rizikos atpažinimą, prevenciją, pagalbos teikimą bei pirmosios emocinės paramos teikimą nukentėjusiesiems po kritinių įvykių.

3. Pagal poreikį ir iškylančią problematiką atlikti 1 pasirinktos apimties mikroklimato tyrimą ir parengti rekomendacijas su numatytomis priemonėmis identifikuotoms problemoms spręsti.

Birutė Narmontienė

Vyriausioji specialistė

1. Organizuoti ir užtikrinti kvalifikacijos tobulinimą padalinio darbuotojams.

2. Organizuoti padalinio valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis  tarnybinės veiklos vertinimą ir atlikti veiklos vertinimo vykdymo ir organizavimo analizę bei pateikti siūlymus tobulinimui.

3. Atlikti padalinio pareigybių aprašymų analizę ir pateikti siūlymus tobulinimui.

Asta Gerulienė

Vyriausioji specialistė

1. Parengti metodines rekomendacijas dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinės veiklos vertinimo vykdymo ir organizuoti Šiaulių PGV seminarą dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, tarnybinės veiklos vertinimo organizavimo.

2. Parengti žmogiškųjų išteklių plėtros gaires.

3. Parengti mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo proceso departamente, departamento struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose  ir departamentui pavaldžiose įstaigose tobulinimo gaires.

Evelina Veiknienė 

Vyresnioji specialistė

1. Atlikti darbo kultūrinių pokyčių apklausą ir analizę bei pateikti siūlymus kultūrinių pokyčių tobulinimui departamente;

2. Atlikti analizę apie žmogiškųjų išteklių plėtrą ir pateikti siūlymus;

3. Vykdyti departamento darbuotojų informavimą apie karjeros galimybes departamente.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-18
UA-142322169-1