BDAR

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Vidaus audito skyrius

Eimantas Bartkevičius

Skyriaus vedėjas

1. Iki kovo 1 d. pateikti Finansų ministerijai Vidaus audito skyriaus metinę veiklos ataskaitą.

2. Iki vasario 15 d. atsižvelgiant į atliktą rizikos vertinimo analizę, pateikti tvirtinti departamento direktoriui ilgalaikį (2020–2022 m.) bei metinį (2020 m.) veiklos planą.

3. Iki kovo 1 d. atlikti vidaus audito teisės aktų pakeitimus, atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktus (vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymą, pavyzdinius vidaus audito tarnybų nuostatus, pavyzdinę vidaus audito metodiką, Vidaus reikalų ministro įsakymą).

4. Užtikrinti, kad siekiant kokybės vidaus auditai būtų atliekami vadovaujantis tai reglamentuojančiais teisės aktais.

5. Užtikrinti, kad vidaus audito metu pateiktos rekomendacijos būtų įgyvendintos priemonių planuose nustatytais terminais.

Ernestas Subačius

Vyriausiasis specialistas

1. Iki vasario 15 d. atlikti bendrą rizikos vertinimo analizę (prieš sudarant ilgalaikį bei metinį Vidaus audito skyriaus veiklos planą).

2. Teisės aktų nustatyta tvarka atlikti Vidaus audito skyriaus 2020 metų veiklos plane numatytus vidaus auditus, pagal atskirą kiekvienam vidaus auditui patvirtintą planą ir programą.

3. Pabaigus vidaus auditus, audituojamų subjektų vadovams  pateikti išvadas, pastebėjimus, rekomendacijas (jeigu reikia) dėl veiklos ir vidaus kontrolės gerinimo.

Arūnas Balčiauskas

Vyriausiasis specialistas

1. Teisės aktų nustatyta tvarka atlikti Vidaus audito skyriaus 2020 metų veiklos plane numatytus vidaus auditus, pagal atskirą kiekvienam vidaus auditui patvirtintą planą ir programą.

2. Pabaigus vidaus auditus, audituojamų subjektų vadovams pateikti išvadas, pastebėjimus, rekomendacijas (jei bus reikalinga) dėl veiklos ir vidaus kontrolės gerinimo.

3. Teisės aktų nustatyta tvarka atlikti vidaus auditų pažangos stebėjimo procedūras.

4. Suformuoti vidaus auditų ataskaitų ir darbo dokumentų archyvines bylas.

Rolandas Dainauskis

Vyriausiasis specialistas

1. Teisės aktų nustatyta tvarka atlikti Vidaus audito skyriaus 2020 metų veiklos plane numatytus vidaus auditus, pagal atskirą kiekvienam vidaus auditui patvirtintą planą bei programą.

2. Pabaigus vidaus auditus, audituojamų subjektų vadovams pateikti išvadas, pastebėjimus, rekomendacijas (jei bus reikalinga) dėl veiklos ir vidaus kontrolės gerinimo.

3. Teisės aktų nustatyta tvarka atlikti vidaus auditų pažangos stebėjimo procedūras.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-18