BDAR

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdyba

Gaisrų prevencijos skyrius

 

Marijona Žalynaitė

Vyriausioji specialistė

1. Suorganizuoti ir pasitelkiant valstybės priežiūros ir kontrolės institucijų atstovus atlikti žemesniojo ir aukštesniojo lygio pavojingųjų objektų saugos patikrinimus pagal patvirtintą pavojingųjų objektų planinių patikrinimų 2019 metais grafiką (patikrinimai apima I–IV ketvirčius). Apibendrinti valstybės priežiūros ir kontrolės institucijų, savivaldybių administracijų pateiktus patikrinimo rezultatus ir parengti pavojingųjų objektų bendras planinių  patikrinimų ataskaitas (apimant 2018 m. IV ir 2019 m. I-IV ketvirčius).

2. Atlikti aukštesniojo lygio pavojingųjų objektų saugos ataskaitų ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programų ir ataskaitų (žemesniojo ir aukštesniojo lygio pavojingųjų objektų) vertinimus  ir teikti išvadas (pagal poreikį).

3. Parengti departamento direktoriaus 2017-04-04 įsakymo Nr. 1-106 ,,Dėl įgaliojimų surašyti administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėti administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėti administracinių nusižengimų bylas ir skirti administracines nuobaudas suteikimo ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. 1-217 ,,Dėl įgaliojimų surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas suteikimo pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo projektą (2019 m. sausio mėn.).

4. Parengti Lietuvos Respublikos pavojingųjų objektų, kuriuose pavojingųjų medžiagų kiekiai taikant žemesniojo ar aukštesniojo lygio reikalavimus prilygsta nustatytiesiems kvalifikaciniams kiekiams ar juos viršija, planinių patikrinimų 2020 metais grafiką (IV ketvirtis).

5. Prisidėti rengiant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/18/ES „Dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės, iš dalies keičiančios ir vėliau panaikinančios Tarybos direktyvą 96/82/EB“ įgyvendinimo ataskaitą už 2015-2018 metus (I-III ketvirčiai).

Eivitas Tupikas

Vyriausiasis specialistas

1. Atlikti pavojingųjų objektų saugos patikrinimus vadovaujantis patvirtintu 2019 metų pavojingųjų objektų planinių patikrinimų grafiku, apibendrinti valstybės priežiūros ir kontrolės institucijų, savivaldybių administracijų pateiktus patikrinimo rezultatus ir parengti pavojingųjų objektų bendras planinių patikrinimų ataskaitas (I–IV ketvirčiai).

2. Atlikti pavojingųjų objektų saugos ataskaitų ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų peržiūras bei pateikti atitinkamas išvadas (pagal poreikį) (I-IV ketvirčiai).

3. Parengti Konvencijos dėl tarpvalstybinio pramoninių avarijų poveikio įgyvendinimo ataskaitą už 2016-2018 metus (I-IV ketvirčiai).

4. Parengti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/18/ES „Dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės, iš dalies keičiančios ir vėliau panaikinančios Tarybos direktyvą 96/82/EB“ įgyvendinimo ataskaitą už 2015-2018 metus (I-III ketvirčiai).

5. Parengti pavojingųjų objektų būklės pramoninių avarijų prevencijos srityje suvestinę metinę ataskaitą (I-IV ketvirčiai).

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-18