BDAR
gdpr

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Vadovybė

Saulius Greičius

Direktorius

1. Užtikrinti nuolatinę gaisrinių gelbėjimo pajėgų parengtį.

2. Užtikrinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.

3. Užtikrinti tinkamą valstybės rezervo civilinės saugos priemonių administravimą.

4. Užtikrinti gaisrinę ir civilinę saugą potencialiai pavojinguose objektuose.

5. Stiprinti bendradarbiavimą su kitomis valstybėmis.

6. Pateikti pasiūlymus dėl PAGD organizacinės struktūros tobulinimo.

Mindaugas Kanapickas

Direktoriaus pavaduotojas

1. Koordinuoti visuomenės švietimą nelaimių ir nelaimingų atsitikimų prevencijos klausimais.

2. Organizuoti ir koordinuoti gaisrų gesinimą ir gelbėjimo darbų atlikimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų projektų parengimą.

3. Organizuoti ir kontroliuoti tarptautinio ir valstybinio lygio civilinės saugos pratybų rengimą ir vykdymą.

4. Organizuoti ir koordinuoti civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų projektų tobulinimo rengimą ir įgyvendinimą.

5. Parengti ir pateikti siūlymus dėl Departamento administracijos padalinių struktūros tobulinimo, siekiant sustiprinti priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų parengtį.

Giedrius Sakalinskas

Direktoriaus pavaduotojas

1. Užtikrinti kuruojamų administracijos padalinių suplanuotų priemonių įgyvendinimą.

2. Stiprinti VPGT pajėgumus, aprūpinant specialiąja įranga ir technika.

3. Užtikrinti tinkamą žmogiškųjų išteklių valdymą, kokybišką pareigūnų profesinį rengimą ir kvalifikacijos kėlimą.

4. Užtikrinti projekto LT05-5-VRM-TF-001 ,,Lietuvos išankstinio perspėjimo apie branduolinį pavojų sistemos vystymas“ vykdymą.

5. Koordinuoti Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos suplanuotų priemonių įgyvendinimą.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-26