BDAR
gdpr

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba

 

Inesa Laugalienė

 

Administracinio skyriaus vedėja

1. Už 2020 m. surinkti duomenis ir atlikti analizę apie PAGD prie VRM Kauno PGV struktūrinių padalinių patirtas išlaidas ir apibendrintą informaciją pateikti PAGD prie VRM Kauno PGV viršininkui, racionaliam kitų metų išlaidų paskirstymui.

 

2. Tam, kad būtų užtikrinta gaunamų sąskaitų vidaus kontrolė, paruošti PAGD prie VRM direktoriaus įsakymo projektą, kuriuo būtų paskirti atsakingi asmenys už sudarytų sutarčių vykdymą bei sąskaitose nurodytų duomenų teisingumą.

 

3. Dalyvauti PAGD prie VRM direktoriaus 2020 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. 1-573 "Dėl nuolatinės PAGD prie VRM pareigūno laikinojo nedarbingumo ryšio su tarnybinių pareigų atlikimu nustatymo komisijos sudarymo" sudarytos komisijos veikloje, nagrinėjant ir vertinant PAGD prie VRM Kauno PGV pareigūnų pateiktus pirminius prašymus.

 

   

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-15