BDAR
gdpr

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Komisijos ir darbo grupės

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos atstovai dalyvauja:

1. Europos Sąjungos Tarybos darbo grupėse ir komitetuose (Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. birželio 10 d. potvarkis Nr. 69):

Integruoto politinio atsako į krizes mechanizmo ir solidarumo sąlygos įgyvendinimo (IPCR / SCI) pogrupyje;

Europos Sąjungos Tarybos Civilinės saugos darbo grupėje (PROCIV);

UNECE TEIA pogrupyje;

Programos Copernicus komitete;

Civilinės saugos komitete;

Direktyvos dėl didelių avarijų, susijusių su pavojingomis medžiagomis, pavojaus kontrolės įgyvendinimo nuolatiniame komitete.

2. Jungtinės grėsmių prevencijos ir krizių valdymo grupėje (Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanclerio 2020 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. V-119);

3. Investicijų atrankos komisijoje (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. 1V-311);

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijoje (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. sausio 10 d įsakymas Nr. 1V-24);

5. Darbo grupėje, sudarytoje klausimams materialinių išteklių aprūpinimo valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu, koordinuoti ir spręsti (Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. kovo 23 d. potvarkis Nr. 31-53).

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos komisijos ir darbo grupės:

– projekto „Lietuvos išankstinio perspėjimo apie branduolinį pavojų sistemos vystymas, teikiamo pagal 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą „Aplinkosauga, energetika, klimato kaita“ paraiškai pateikti ir parengti darbo grupė (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. gegužės 27 d. įsakymas Nr. 1-262);

– darbo grupė gelbėjimo moduliams įsigyti pagal  ES finansuojamą projektą Nr. 05.1.1-CPVA-V-901-01-0001 „Prisitaikymo prie klimato kaitos gerinimas, stiprinant valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo  tarnybos reagavimo pajėgumus“(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. gegužės 8 d.  įsakymas Nr. 1-223);

– darbo grupė, sudaryta pirmininkauti Baltijos jūros valstybių tarybai civilinės saugos srityje (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. sausio 27 d.  įsakymas Nr. 1-33);

– darbo grupė, sudaryta moduliams įsigyti vykdant ES finansuojamą projektą pagal 2014-2020 metų ES investicijų programos priemonę Nr. 05.1.1-CPVA-V-901 „Gyventojų perspėjimo apie pavojus ir gelbėjimo sistemų tobulinimas ir plėtra“ (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. sausio 10 d.  įsakymas Nr. 1-5).

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-29