2022-02-11

Atnaujinama gyventojų perspėjimo sirenomis sistema

Pasirengimas galimai avarijai Baltarusijos atominėje elektrinėje yra viena iš prioritetinių Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento veiklų. Norint užtikrinti Lietuvos gyventojų saugumą nelaimės atveju, būtina laiku apie ją perspėti. Perspėjimui ir informavimui ektremaliosios situacijos atveju Lietuvoje naudojami tinklo pranešimai į mobiliuosius telefonus, perspėjimo sirenos, radijas ir televizija.

Perspėjimo sirenomis sistema pastaruoju metu yra atnaujinama. 2021 m. departamentas arčiausiai Astravo AE esančioms Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Šalčininkų ir Švenčionių rajonų savivaldybėms perdavė 7 mobiliąsias pastatomas ir 13 mobiliųjų automobilinių sirenų. Jas departamentas įsigijo vykdydamas valstybės investicijų projektą „Perspėjimo sirenomis sistemos įrengimas Astravo atominės elektrinės galimo poveikio zonoje“. Tolesnis šio projekto įgyvendinimas ir finansavimas vykdomas panaudojant EEB ir Norvegijos finansinio mechanizmo lėšas.

2020 m. spalį departamentas su partneriais – Valstybine atominės energetikos saugos inspekcija ir Norvegijos radiacijos ir branduolinės saugos tarnyba pradėjo įgyvendinti 2014-2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamą projektą  Nr. LT05-5-VRM-TF-001 „Lietuvos išankstinio perspėjimo apie branduolinį pavojų sistemos vystymas“.

Pasak departamento Civilinės saugos valdybos Gyventojų apsaugos organizavimo skyriaus viršininko Ernesto Trunovo, įgyvendinus šį projektą bus iš dalies modernizuota gyventojų perspėjimo sistema ir sudarytos prielaidos tolesnei jos plėtrai bei integracijai su kitomis sistemomis, bus išplėstas esamas sirenų tinklas ir iš esmės padidintas perspėjamų apie nelaimes gyventojų skaičius, sudarytos galimybės centralizuotai valdyti dalį perspėjimo sirenomis sistemos, o tai padės atsakingoms institucijoms efektyviau vykdyti gyventojų apsaugą.

„Įgyvendinus projektą numatoma įsigyti ne mažiau kaip 197 sirenas, kurios galės perspėti ne mažiau kaip 75 proc. gyventojų, gyvenančių gyvenamosiose vietovėse, patenkančiose į Baltarusijos Respublikos atominės elektrinės skubių apsaugomųjų veiksmų ir išplėstinio planavimo atstumą –  iki 100 kilometrų poveikio zoną. Moderni perspėjimo sirenomis sistema bus įdiegta 17 savivaldybių. Sirenos savivaldybėms turėtų būti perduotos 2023 m. pabaigoje – 2024 m. pradžioje“, – sakė E. Trunovas.  

Projektas taip pat sustiprins institucijų, atsakingų už Lietuvos gyventojų saugumą branduolinės ar radiologinės avarijos atveju, technines bei organizacines pasirengimo avarinėms situacijoms galimybes. Projekto rezultatai prisidės prie Lietuvos gyventojų saugumo organizavimo stiprinimo branduolinės avarijos ir kitų galimų ekstremaliųjų situacijų atveju.