BDAR

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Teisės aktai

Korupcijos prevencijos sritį reglamentuojantys ir šiai sričiai aktualūs PAGD prie VRM teisės aktai:

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015 - 2025 metų programa

PAGD prie VRM kovos su korupcija programa

PAGD prie VRM kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2021 metų priemonių planas

PAGD prie VRM Vidaus tyrimų skyriaus 2020 m. veiklos ataskaita

PAGD prie VRM kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2020 metų priemonių plano įvykdymo ataskaita

PAGD prie VRM kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2020 metų priemonių planas

PAGD prie VRM Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų valdybos 2019 m. veiklos ataskaita

PAGD prie VRM kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2019 metų priemonių plano įvykdymo ataskaita

PAGD prie VRM kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2019 metų priemonių planas

PAGD prie VRM kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2018 metų priemonių plano įvykdymo ataskaita

VPGT veiklos sričių sąrašas

PAGD prie VRM pasitikėjimo telefonu ir pasitikėjimo elektroniniu paštu gautos informacijos nagrinėjimo taisyklės

Pranešimų apie pažeidimus teikimo VPGT tvarkos aprašas

PAGD prie VRM ir jam pavaldžių įstaigų teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašas

PAGD prie VRM teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo ir departamento veiklos sričių korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo komisijos nuostatai

PAGD prie VRM ir jam pavaldžių įstaigų pareigybių, prieš skiriant į kurias pateikiamas rašytinis prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie skiriamą asmenį, sąrašas

PAGD prie VRM ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojų privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo, pateikimo ir saugojimo privačių interesų deklaracijų tvarkymo informacinėje sistemoje tvarkos aprašas

PAGD prie VRM ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojų nusišalinimo nuo sprendimų, kurie sukelia interesų konfliktą, rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrų tvarkos aprašas

PAGD prie VRM ir jam pavaldžių įstaigų pareigybių, kurias užimantys asmenys privalo teikti privačių interesų deklaracijas, sąrašas

VPGT etikos kodeksas

Paramos gavimo ir panaudojimo PAGD prie VRM ir jam pavaldžiose įstaigose tvarkos aprašas

PAGD prie VRM ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas gautų dovanų perdavimo, įvertinimo, apskaitos, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas 

PAGD prie VRM darbuotojų pagal tarptautinį protokolą arba tradicijas gautų dovanų vertinimo komisijos nuostatai

PAGD prie VRM darbuotojų atžvilgiu vykdytos lobistinės veiklos deklaravimo tvarkos aprašas

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-21