BDAR
gdpr

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Tarnybinės ir drausminės atsakomybės taikymas

Informacija apie tarnybinės ir drausminės atsakomybės taikymo atvejus per 2021 m. laikotarpį. Šiuo laikotarpiu Departamento karjeros valstybės tarnautojams tarnybiniai patikrinimai atlikti nebuvo.

 Įteikta pranešimų dėl tarnybinių nusižengimų 92 pareigūnams
 Įteikta pranešimų dėl darbo drausmės pažeidimų 4 darbo sutartininkams
 Atlikta tarnybinių patikrinimų dėl tarnybinių nusižengimų (taip pat ir dėl pareigūno vardo pažeminimo) 87
 Atlikta darbo drausmės pažeidimo tyrimų 4
 Atlikta tarnybinių patikrinimų dėl nustatymo, ar mokėtina kompensacija dėl sužalojimų 9
 Skirta tarnybinių nuobaudų (be tarnybinės nuobaudos – atleidimo iš vidaus tarnybos) 23 16 pastabų
4 papeikimai
1 griežtas papeikimas
2 perkėlimai į žemesnes pareigas
 Atleista iš vidaus tarnybos 20 4 paskyrus tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš vidaus tarnybos
14 už pareigūno vardo pažeminimą
2 praradus nepriekaištingos reputacijos statusą
 Nutrauktų darbo sutarčių dėl darbuotojų šiurkščių darbo pareigų pažeidimų 2


Per 2021 m. laikotarpį nustatyti 2 korupcinio pobūdžio teisės aktų pažeidimai, kurie buvo įvykdyti 2020 metais:

1) neteisėto atlygio paėmimas (konstatuotas pareigūno vardo pažeminimo faktas);
2) įstaigai priklausančio turto pasisavinimas naudojantis tarnybine padėtimi (konstatuotas pareigūno vardo pažeminimo faktas).

2019 - 2020 m. laikotarpiu korupcinio pobūdžio teisės aktų pažeidimų nenustatyta.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-10-11