BDAR

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą departamente kiekvienų metų III ketvirtį atlieka Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos teisės aktų projektų antikorpucinio vertinimo ir departamento veiklos sričių korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo komisija. 

Atlikdama korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, komisija vadovaujasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Valstybės ar savivaldybių įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, Korupcijos prevencijos ir kontrolės PAGD prie VRM ir jam pavaldžiose įstaigose vykdymo tvarkos aprašu ir komisijos nuostatais.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 2020 m. (objektų atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo sritye)

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 2019 m. (UGM mokymo proceso organizavimo srityje)

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 2018 m. (viešųjų pirkimų reglamentavimo srityje)

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 2017 m. (tarnybinių lengvųjų automobilių reglamentavimo srityje)

Siekiant užtikrinti departamento ir jam pavaldžių įstaigų vykdomų veiklos sričių sisteminimą bei korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo juose nuoseklumą ir periodiškumą, sudaromas ir kasmet esant poreikiui atnaujinamas VPGT veiklos sričių sąrašas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-19