BDAR
gdpr

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Interesų konfliktų valdymas

Svarbu! Dėl naujos privačių interesų deklaracijos formos bei jos pildymo, tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklių pasikeitimo deklaruojantys asmenys iki 2021 m. birželio 1 d. turi pateikti naują deklaraciją. Nuo 2021 m. sausio 1 d. interesų deklaravimas vykdomas Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įsteigtame Privačių interesų registre adresu pinreg.vtek.lt. Senos formos (ID001) interesų deklaracijų pateikimas per Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo sistemą nebegalimas.

Valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje dirbantiems asmenims, kurie privalo deklaruoti privačius interesus, galioja Privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo, pateikimo ir saugojimo Privačių interesų deklaracijų tvarkymo informacinėje sistemoje tvarkos aprašas.

Šis aprašas reglamentuoja departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojų privačių interesų deklaracijų pildymo, tikslinimo, pateikimo bei saugojimo Privačių interesų deklaracijų tvarkymo informacinėje sistemoje tvarką.

Siekiant užtikrinti tinkamą viešųjų ir privačių interesų konfliktų prevencijos sistemos funkcionavimą, departamente patvirtintas ir, esant poreikiui, atnaujinamas departamento ir jam pavaldžių įstaigų pareigybių, kurias užimantys asmenys privalo teikti privačių interesų deklaracijas, sąrašas.

Departamento ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojų nušalinimo nuo sprendimų, kurie sukelia interesų konfliktą, rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrų tvarką nustato PAGD prie VRM ir jam pavaldžių įstaigų darbuotojų nušalinimo nuo sprendimų, kurie sukelia interesų konfliktą, rengimo, svarstymo ar priėmimo procedūrų tvarkos aprašas.

Daugiau informacijos apie interesų derinimą ir privačių interesų deklaravimą rasite Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto svetainėje vtek.lt.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-04