copyright

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


Strateginiai veiklos planai

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. 1V-137 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo ir įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministrui pavestose valdymo srityse veikiančių įstaigų 2020 metų veiklos planų“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2020–2022 metų strateginis veiklos planas 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM vykdo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2019–2021 metų strateginio veiklos plano 05 programą

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. 1V-318  „Dėl 2017-2019 metų strateginių veiklos planų“ patvirtinimo

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo depratamento 2017-2019 m. strateginis veiklos planas

2 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymas Nr. 1V-821 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 1V-940 „Dėl 2016-2018 metų strateginių veiklos planų“ pakeitimo“

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2016−2018 metų strateginis veiklos planas

2 lentelė. Programos tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 6 d. įsakymas Nr. 1V-266 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 1V-940 „Dėl 2016-2018 metų strateginių veiklos planų“ pakeitimo“
 
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2016−2018 metų strateginis veiklos planas

2 lentelė. Programų tikslai, uždaviniai, priemonės ir asignavimai

Lietuvos  Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. IV-940 „Dėl 2016–2018 metų strateginių veiklos planų“ (145.7 kb)

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. 1-117 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skiriamų Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 4 d. įsakymas Nr. 1-1 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skiriamų Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams paskirstymo sąrašo patvirtinimo“

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. balandžio 4 d. įsakymas Nr. 1-111 „Dėl investicijų projektų atrankos kriterijų ir 2016 – 2018 m. investavimo prioritetų patvirtinimo

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 6 d. įsakymas Nr. 1-287 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2016 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 1-17 ,,Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skiriamų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybiū biudžetams paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

UA-142322169-1