Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ir kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais.


INTEREG V-A Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programa

Projekto pavadinimas: Geroji praktika vykdant gelbėjimo darbus (angl. Best practices in rescuing and threats elimination) nr. LT-PL-1R-008.

Partneriai: Marijampolės PGV; Alytaus PGV; Lenkijos Valstybinės priešgaisrinės apsaugos vaivadijos komendantūra Balstogėje; Lenkijos valstybinės priešgaisrinės apsaugos vaivadijos komendantūra Olštine.

Projekto tikslas: Bendradarbiavimo stiprinimas tarp Lenkijos priešgaisrinių padalinių ir Lietuvos gelbėjimo tarnybų siekiant pagerinti priešgaisrinių gelbėjimo padalinių pasirengimą atliekant gelbėjimo darbus, gelbstint žmonių gyvybę, turtą ir aplinką: gaisrų gesinimo automobilio įsigijimas, ugniagesių gelbėtojų mokymų ir pratybų organizavimas.

Laikotarpis: 2017.01.01 – 2018.12.31

Projekto finansavimas: Visa projekto vertė 1 000 000 Eur; Marijampolės PGV tenkanti dalis – 236 044 Eur; Alytaus PGV dalis – 219 216 Eur.

85 proc. projekto išlaidų finansuojama pagal INTEREG V-A Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą.


Projekto pavadinimas: Bendradarbiavimo stiprinimas tarp Lenkijos priešgaisrinių padalinių ir Lietuvos gelbėjimo tarnybų siekiant pagerinti priešgaisrinių gelbėjimo padalinių pasirengimą atliekant gelbėjimo darbus, gelbstint žmonių gyvybę, turtą ir aplinką: gaisrų gesinimo automobilio įsigijimas, ugniagesių gelbėtojų mokymų ir pratybų organizavimas.

Partneriai: PAGD; Lenkijos Valstybinės priešgaisrinės apsaugos vaivadijos komendantūra Balstogėje; Lenkijos valstybinės priešgaisrinės apsaugos vaivadijos komendantūra Olštine.

Projekto tikslas: Bendradarbiavimo stiprinimas abipus Lietuvos-Lenkijos sienos veikiančių priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų, siekiant užtikrinti tarnybų parengtį ir pajėgumus likviduojant taršą naftos produktais, spręsti nelaimių likvidavimo ir padarinių šalinimo problemas, tobulinti veiksmų koordinavimą ir valdymą, užtikrinant pasienio gyventojų, aplinkos ir turto saugumą: įsigyjama kvėpavimo aparatai, autobusiukas, priekaba, gelbėjimo įranga, sulaikanti boninė užtvara.

Laikotarpis: 2017.03.01 – 2019.02.28

Projekto finansavimas: Visa projekto vertė – 999 459 Eur; Alytaus PGV tenkanti dalis 246 291 Eur;  Marijampolės PGV – 225 216 Eur.

85 proc. projekto išlaidų finansuojama pagal INTEREG V-A Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą.


  1. INTTEREG V-A Lietuvos-Latvijos bendradarbiavimo per sieną programa 2014-2020

Projekto pavadinimas: Ekologinių rizikų valdymo išteklių plėtra - LLI-232 DERMER (Development of environmental risk management resource)

Partneriai: Jelgavos miesto savivaldybė; Latvijos valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba; Šiaulių miesto savivaldybė; PAGD

Projekto tikslai: Teorinių ir praktinių mokymų su savanoriškų priešgaisrinių draugijų nariais organizavimas; Būtinos įrangos prevenciniam gaisrų stebėjimui bei efektyvesniam gesinimui įsigijimas; Šviečiamųjų ir prevencinių veiklų mokyklose bei bendruomenėse organizavimas.

Laikotarpis: 2017.04.01-2019.03.31

Projekto finansavimas: Visa projekto vertė – 1 160 320,66 Eur; Šiaulių PGV tenkanti dalis – 273 275 Eur.

Finansuojama pagal INTTEREG V-A Lietuvos-Latvijos bendradarbiavimo per sieną programą 2014-2020.


Projekto pavadinimas: LLI-195 ATOM "Radiacinių, cheminių ir biologinių avarijų ir užterštumo likvidavimas Latvijos - Lietuvos pasienyje"

Partneriai: Latvijos valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo valdyba; PAGD

Projekto tikslas: Operatyvus ir  efektyvus reagavimas  į radiologinius  saugant  ir  pervežant jonizuojančią spinduliuotę skleidžiančius krovinius;  pasienio regiono ugniagesių gelbėtojų gebėjimas dirbti ir komunikuoti kartu; pajėgų koordinavimas; materialinės techninės bazės atnaujinimas ir išbandymas praktinėje veikloje; ugniagesių gelbėtojų kvalifikacijos tobulinimas.

Laikotarpis: 2017.06.01-2019.08.31

Projekto finansavimas: Projekto biudžetas - 1 170 198 Eur, iš jų Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) bendrasis finansavimas - 994 668,30 Eur. Visagino priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos dalis -172 716 Eur., Utenos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos - 343 380 Eur.

Finansuojama pagal 2014-2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programą.


Projekto pavadinimas: LLI-92 "Svarbiausia saugumas! Koordinavimas plėtra ir gebėjimų formavimas gelbėtojų palei Baltijos jūros kranto" (angl. Coordination development and capacity building of rescuers along Baltic seashore. Safety First!)

Partneriai: Latvijos Respublikos aplinkos apsaugos ir regioninio vystymo ministerija; PAGD; Pašvadibas iestade „Ventspilis Digitalais centrs“; Valsts ugunsdzesibas un glabšanas dienests; UAB „Neringos komunalininkas“;  Pašvadibas iestade „Pasšvaldibas policija“; Pavilostas nuovada pašvaldiba

Projekto tikslas: Visuomenės informavimas apie saugų elgesį pajūryje, siekiant mažinti skęstančiųjų skaičių. Vykdomi seminarai, mokymai, modernizuojama gelbėjimo įranga.

Laikotarpis: 2017.04.01 – 2019.02.02

Projekto finansavimas: Visa projekto vertė – 589 336,88 Eur. Klaipėdos PGV tenkanti dalis – 149 073,99

Finansuojama pagal INTTEREG V-A Lietuvos-Latvijos bendradarbiavimo per sieną programą 2014-2020.


Projekto pavadinimas: LLI-213-ResCo "Latvijos ir Lietuvos medikų bei gelbėtojų komandų sąveikos, gebėjimų stiprinimas ir bendrų pavojų mažinimas likviduojant incidentus griuvus pastatui"

Partneriai: Latvijos Respublikos aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerija; PAGD

Projekto tikslas: Operatyvus ir  efektyvus GMP ir ugniagesių gelbėtojų  reagavimas ištikus pastatų griūčiai pasienio regione; pasienio regiono  medikų ir ugniagesių gelbėtojų gebėjimas dirbti ir komunikuoti kartu; materialinės techninės bazės atnaujinimas.

Laikotarpis: 2017.04.01 – 2019.03.31

Projekto finansavimas: Visa projekto vertė –  556 970 Eur. Utenos PGV dalis – 128 286 Eur.

Finansuojama pagal INTTEREG V-A Lietuvos-Latvijos bendradarbiavimo per sieną programą 2014-2020.


  1. INTERREG Baltic Sea Region (INTTEREG bendradarbiavimo per sieną Baltijos jūros regiono programa)

 

Projekto pavadinimas: #R023 "HAZARD-MITIGATING EMERGENCIES AND ACCIDENTS IN TEN-T SEAPORTS IN THE BALTIC SEA REGIONS"

Partneriai:

1.1 Partneriai atstovaujantys gelbėjimo tarnyba arba kitas už tai atsakingas institucijas:

•  Pietų Suomijos Gelbėjimo tarnyba (FI)

•  Hamburgo ugniagesių ir gelbėtojų tarnyba (DE)

•  PAGD – Klaipėdos priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba (LT)

•  Viimsi savivaldybė (EE)

1.2 Partneriai uostai:

•  Turku uostas (FI)

•  Klaipėdos valstybinė jūrų uosto direkcija (LT)

•  Naantali uostas (FI)

•  Neste korporacija ir logistika (FI)

•  Hamburgo uostas (DE)

 

 1.3 Mokslo ir žinių institucijos:

•  Vilniaus Gedimino technikos universitetas

•  Hamburgo technologijų universitetas (DE)

•  Lenkijos saugos ir patikimumo asociacija (PL)

•  Turku universitetas (FI)

•  Euroacademy (EE)

 

Projekto tikslas: mažinti didelio masto nelaimes ir ekstremaliąsias situacijas didžiausiuose Baltijos jūros regiono uostose ir stiprinti jų saugumą. Siekiant šio tikslo keliamas uždavinys: Suburti logistikos operatorius, gelbėjimo tarnybas ir atitinkamas regionines ir vietos valdžios institucijas, siekiant spręsti didelio masto nelaimių Baltijos jūros regiono uostose rizikos problemą.

Laikotarpis: 2016.03.01 – 2019.02.28

Projekto finansavimas: Bendras projekto biudžetas yra 4,4 mln. Eur. Klaipėdos PGV tenkanti dalis – 235040 EUR.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-18
UA-142322169-1