Ūkio subjektų patikrinimo tvarka, poveikio priemonių taikymas

Valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų atliekami objektų priešgaisriniai techniniai patikrinimai skirstomi į planinius ir operatyvinius. Objektų patikrinimai atliekami Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus nustatyta tvarka (Žin. 2010 m. Nr. 23-1103). Visi tikrinami objektai skirstomi į keturias grupes (I, II, III, IV). Statiniai objektų grupėms priskiriami pagal naudojimo paskirtį , vadovaujantis statinių klasifikavimą pagal jų naudojimo paskirtį reglamentuojančiais teisės aktais. Kai pastatą sudaro įvairių paskirčių patalpos, pastato paskirtis nustatoma pagal patalpą, kuri atitinka dažniau tikrinamos grupės kriterijus nei visas pastatas.

Objektų priešgaisrinių techninių patikrinimų (planinių) periodiškumas:

I grupės objektų priešgaisriniai techniniai patikrinimai atliekami ne rečiau kaip kartą per metus;

II grupės objektų – ne rečiau kaip kartą per 2 metus;

III grupės objektų – ne rečiau kaip kartą per 3 metus;

IV grupės objektų priešgaisriniai techniniai patikrinimai atliekami pasirinktinai, atsižvelgiant į gaisrų statistiką bei kitas aplinkybes.

Tvarkingi objektai (priskiriami I-III grupėms) atitiktį priešgaisrinės saugos reikalavimams gali deklaruoti patys nustatyta tvarka (Žin. 2010m. Nr. 1-1102). Deklaracija teritorinei Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento įstaigai teikiama ir joje pateiktos informacijos atitikties faktinėms aplinkybėms patikrinimas I grupei priskiriamų objektų bus atliekamas kas 3 metai, II grupei priskiriamų objektų – kas 4 metai, III grupei priskiriamų objektų – kas 5 metai.

Priešgaisrinės saugos reikalavimų pažeidimas užtraukia baudą piliečiams nuo dvidešimt penkių iki dviejų šimtų penkiasdešimties litų ir pareigūnams – nuo vieno šimto iki dviejų tūkstančių litų. Neįleisti ar kitaip kliudyti valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnams vykdyti valstybinę priešgaisrinę priežiūrą, taip pat valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymas užtraukia baudą piliečiams nuo dviejų šimtų penkiasdešimties iki penkių šimtų litų ir pareigūnams – nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų. Statinį, tam tikras patalpas (išskyrus gyvenamąsias), įrenginius, įrangą eksploatuoti uždraudžiama, statinio statybos, rekonstravimo, remonto darbai, technologinių linijų naudojimas sustabdomas (toliau – uždraudimas eksploatuoti objektą) šiais atvejais:
 
 - jeigu objekto atstovui buvo taikyta įstatymų nustatyta poveikio priemonė už teisėtų valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų reikalavimų nevykdymą ir priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai objekte nėra pašalinti;

- jeigu yra teisės aktų, nustatančių eksploatuojamų objektų priešgaisrinę saugą, reikalavimų pažeidimų, dėl kurių gali kilti gaisras, sprogimas ir neužtikrinama objekto, kuriame nustatyta pažeidimų, ir aplinkiniuose objektuose esančių žmonių sauga.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-06-28
UA-142322169-1