Eksploatuojamų objektų gaisrinės saugos reikalavimai

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Įsigaliojimo terminas

Konsultacijos dėl taikymo

1.

Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams deklaravimo tvarkos aprašas (pakeistas)

2010 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. 1-62
Žin., 2010, Nr. 23-1102

Galiojo nuo 2010-03-01 iki 2011-10-31

Konsultacijos dėl taikymo

Objekto atitikties gaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams deklaravimo tvarkos aprašas (aktuali redakcija)

2011 m. rugpjūčio 26 d. įsakymas Nr. 1-255
Žin., 2011, Nr. 108-5133

Galioja nuo 2011-11-01

Konsultacijos dėl taikymo

2.

Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (pakeistos)

2010 m. liepos 27 d. įsakymas Nr. 1-223 (Žin., 2010, Nr. 99-5167)

Galiojo nuo 2010-09-01 iki 2011-10-31

Konsultacijos dėl taikymo

Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (pakeistos)

2011 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. 1-234 (Žin., 2011, Nr. 100-4727)

Galiojo nuo 2011-11-01 iki 2012-11-01

Konsultacijos dėl taikymo

Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (redakcija galiojo nuo 2012-11-01 iki 2013-10-31)

2012 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. 304 (Žin., 2012, Nr. 118-5970)

Galiojo nuo 2012-11-01 iki 2013-10-31

Konsultacijos dėl taikymo

Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (redakcija galiojo nuo 2013-11-01 iki 2014-10-14)

2013 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. 1-199
 (Žin., 2013, Nr. 85-4297)

Galiojo nuo 2013-11-01 iki 2014-10-14

Konsultacijos dėl taikymo

Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (redakcija galiojo nuo 2014-10-15 iki 2014-12-31)

2014 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. 1-374
TAR, 2014-10-14, Nr. 14055

Galiojo nuo 2014-10-15 iki 2014-12-31

 

Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (redakcija galiojo nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31)

2014 m. rugpjūčio 14 d. įsakymas Nr. 1-294
TAR, 2014-08-14, Nr. 11057

Galiojo nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31

 

Bendrosios gaisrines saugos taisyklės (redakcija galiojo nuo 2016-01-01 iki 2017-10-31)

2015 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. 1-345
TAR, 2015-11-24, Nr. 18581

Galiojo nuo 2016-01-01 iki 2017-10-31

 

Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (redakcija galiojo nuo 2017-11-01 iki 2018-04-30)

2017-08-16 įsakymas Nr. 1-165,
TAR, 2017-08-17, Nr. 13385


Galiojo nuo 2017-11-01 iki 2018-04-30

 

Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (aktuali redakcija nuo 2018-05-01)

2017 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. 1-472
TAR, 2017-12-27, Nr. 21257 

Galioja nuo 2018-05-01

 

3.

Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatai (pakeistas)

2005 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 1-404 (Žin., 2005, Nr. 152-5630)

Galiojo nuo 2005-12-31 iki 2011-03-31

Konsultacijos dėl taikymo

Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatai (pakeistas)

2011 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. 1-109 (Žin., 2011, Nr. 36-1754)

Galiojo nuo 2011-04-01 iki 2013-04-30

Konsultacijos dėl taikymo

Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatai (aktuali redakcija)

2013 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. 1-118 (Žin., 2013, Nr. 42-2099)

Įsigaliojo nuo 2013-05-01

Konsultacijos dėl taikymo

Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatai  (aktuali redakcija)

2014 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. 1-224, TAR, 2014-06-04, Nr. 6150
 
Galioja nuo 2014-06-05

 

4.

Gesintuvų techninės priežiūros taisyklės

2010 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 1-360 (Žin., 2010, Nr. 152-7772)

Įsigaliojo nuo 2011-01-01

Konsultacijos dėl taikymo

5.

Gaisrinės saugos inžinerinių sistemų priežiūros rekomendacijos

2011 m. rugpjūčio 23 d. įsakymas Nr. 1-251 (Žin., 2011, Nr. 107-5093)

Įsigaliojo nuo 2011-08-31

Konsultacijos dėl taikymo

6.

Gaisrinės saugos reikalavimų nedideliems prekybos, maitinimo ir paslaugų paskirties statiniams (patalpoms) klausimynas

2011 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. 1-327 (Žin., 2011, Nr. 144-6801)

Įsigaliojo nuo 2011-12-01

Konsultacijos dėl taikymo

7.

Objekto atitikties priešgaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas (aktuali redakcija nuo 2015-11-01)

2010 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. 1-63
(Žin., 2010, Nr. 23-1103);
2010 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 1-196
 (Žin., 2010, Nr. 80-4205);
2010 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 1-198
(Žin., 2010, Nr. 83-4394);
2010 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 1-363 (Žin., 2010, Nr. 155-7918);
2013 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. 1-287 (Žin., 2013, Nr. 121-6162);
2015 m. spalio 15 d.  įsakymas Nr. 1-300
(TAR, 2015-10-15, Nr. 15237);

Konsultacijos dėl taikymo

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-22
UA-142322169-1