Asmenų konsultavimas ir aptarnavimas

Asmenų aptarnavimas telefonu  (8 5) 271 6866  

Paskirtis – orientuoti telefonu paskambinusį asmenį, kuris kreipiasi į departamentą, kad operatyviai ir kvalifikuotai būtų išnagrinėtas jo keliamas klausimas, atsakyti, ar departamentas kompetentingas spręsti asmeniui rūpimą klausimą, kokius dokumentus  ir kaip reikia pateikti, taip pat teikti viešąją informaciją, kuria disponuoja departamentas. Asmenų aptarnavimas. Asmenys departamente aptarnaujami departamento darbo  laiku: 

- pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 7.30 iki 16.30 val., 

- penktadieniais nuo 7.30 iki 15.15 val., 

- pietų pertrauka nuo 11.30 iki 12.15 val.  

Asmenų prašymai departamente priimami departamento darbo laiku ir 2 papildomas valandas  per savaitę pasibaigus darbo dienos laikui – pirmadieniais ir antradieniais nuo 16.30 val. iki 17.30 val.  

Elektroniniu būdu kreiptis į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą ar jo struktūrinį padalinį (Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento priešgaisrinę gelbėjimo valdybą, Gaisrinių tyrimų centrą), teikti prašymus, pareiškimus, skundus ir gauti pažymas dėl objekto priešgaisrinės būklės, kilusio gaisro, taip pat kreiptis dėl kitų  administracinių paslaugų  galima Valstybinės priešgaisrinės priežiūros viešųjų paslaugų portale: http://epaslaugos.vpgt.lt

Asmenų konsultavimo dėl ūkio subjektų priežiūros ir civilinės saugos telefonas (8 5) 271 6880 

Paskirtis – konsultuoti ūkio subjektus gaisrinės saugos (dėl eksploatuojamiems objektams nustatytų gaisrinės saugos reikalavimų, ūkio subjektų priešgaisrinių techninių patikrinimų tvarkos, įmonių, įstaigų, organizacijų vadovų teisių ir pareigų gaisrinės saugos srityje, atsakomybės už gaisrinės saugos reikalavimų nevykdymą ir kt.) ir civilinės saugos klausimais.  

Konsultacijos teikiamos: 

- pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 11.00 val. ir nuo 13.00 val. iki 16.00 val. 

- penktadieniais – nuo 8.00 val. iki 11.00 val. ir nuo 13.00 val. iki 15.00 val. 

Siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę pokalbiai nurodytu telefono numeriu įrašomi. Departamentas garantuoja šių įrašų konfidencialumą ir apsaugą. Prašom įvertinti konsultacijų kokybę ir užpildytą anketą Apklausos anketa siųsti departamento elektroniniu paštu  pagd@vpgt.lt  

Departamento pasitikėjimo telefonas (8 5) 271 6877  

Paskirtis – pateikti informaciją apie valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų galimus tarnybinius nusižengimus ar neteisėtus veiksmus, susijusius su korupcija, apie taisytinas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento ar jam pavaldžių įstaigų viešojo administravimo procedūras, kurios sudaro prielaidas biurokratijai. 

Asmenys gali teikti informaciją nurodytu telefonu visą parą. Pranešimai įrašomi į telefoninių pokalbių įrašymo įrenginį (autoatsakiklis). Siekiant užtikrinti skambinančiojo anonimiškumą, pasitikėjimo telefonas nefiksuoja skambinančio asmens telefono numerio, todėl, norėdami gauti atsakymą ar patikslinti aplinkybes, galite nurodyti savo kontaktinį telefoną ir (ar) elektroninio pašto adresą. Departamentas garantuoja šių įrašų konfidencialumą ir apsaugą. Įrašuose pateiktą informaciją nagrinėja departamento Vidaus tyrimų skyrius (skyriaus viršininko tel. (8 5) 271 6881). 

Skambučių nurodytais telefono numeriais kaina – pagal skambinančio asmens pasirinkto ryšio operatoriaus nustatytus įkainius.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-01
UA-142322169-1