Teisės aktai

Pavadinimas

Numeris

Priimtas

Siųsta

       

DĖL GYVENAMŲJŲ PASTATŲ GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

1-64

2011/02/22

  1482 Atsisiųsti

DĖL VISUOMENINIŲ STATINIŲ GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

1-14

2011/01/17

  1243  Atsisiųsti

DĖL GAISRINĖS SAUGOS PAGRINDINIŲ REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

1-338

2010/12/07

  2364  Atsisiųsti

DĖL BENDRŲJŲ PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR KAI KURIŲ PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS IR PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

64

2005/02/18

  1281  Atsisiųsti

DĖL VALSTYBINĖS PRIEŠGAISRINĖS PRIEŽIŪROS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

739

2003/06/09

  304  Atsisiųsti

LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINĖS SAUGOS ĮSTATYMAS

VIII-971

1998/12/15

  252  Atsisiųsti

DĖL KRITERIJŲ ŪKIO SUBJEKTAMS IR KITOMS ĮSTAIGOMS, KURIŲ VADOVAI TURI ORGANIZUOTI EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANŲ RENGIMĄ, DERINIMĄ IR TVIRTINIMĄ, IR ŪKIO SUBJEKTAMS, KURIŲ VADOVAI TURI SUDARYTI EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRĄ, PATVIRTINIMO

1-134

2010/04/19

  160  Atsisiųsti

DĖL CIVILINĖS SAUGOS BŪKLĖS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJOSE IR ĮSTAIGOSE, KITOSE ĮSTAIGOSE IR ŪKIO SUBJEKTUOSE PATIKRINIMŲ ORGANIZAVIMO IR ATLIKIMO, PRIVALOMŲ NURODYMŲ PAŠALINTI CIVILINĘ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS DAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

1-263

2010/09/16

  120  Atsisiųsti

DĖL SAVIVALDYBIŲ EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJŲ TIPINIŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

1-110

2010/04/06

  96  Atsisiųsti

DĖL GYVENTOJŲ, VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ, KITŲ ĮSTAIGŲ, ŪKIO SUBJEKTŲ PERSPĖJIMO IR INFORMAVIMO APIE GRESIANČIĄ EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ, GALIMUS PADARINIUS, JŲ ŠALINIMO PRIEMONES IR APSISAUGOJIMO NUO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS BŪDUS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

1-193

2010/06/28

  103 

DĖL KRITERIJŲ, PAGAL KURIUOS PRIEŠGAISRINĘ SAUGĄ IR CIVILINĘ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMAI LAIKOMI MAŽAI PAVOJINGAIS, NUSTATYMO

1-445

2016/12/29

  416  Atsisiųsti

DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

1V-831

2016/03/23

 1076  Atsisiųsti

DĖL VALSTYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

1-256

2011/08/30

  332  Atsisiųsti

DĖL VALSTYBINIO EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANO PATVIRTINIMO

1503

2010/10/10

  304  Atsisiųsti

 DĖL ŠILDYMO SISTEMŲ, NAUDOJANČIŲ KIETĄJĮ KURĄ, GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

1-264

2013/10/28

  694  Atsisiųsti

DĖL DŪMŲ IR ŠILUMOS VALDYMO SISTEMŲ PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

1-249

2013/10/04

  635  Atsisiųsti

DĖL VĖDINIMO SISTEMŲ GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

1-250

2013/10/04

  429  Atsisiųsti

STACIONARIŲJŲ GAISRŲ GESINIMO SISTEMŲ PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO TAISYKLĖS

1-66

2007/02/22

 1112  Atsisiųsti

DĖL AUTOMOBILIŲ SAUGYKLŲ GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

1-44

2012/02/06

  431  Atsisiųsti

DĖL GAMYBOS, PRAMONĖS IR SANDĖLIAVIMO STATINIŲ GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

1-45

2012/02/16

 1029  Atsisiųsti

       

DĖL DUOMENŲ, REIKALINGŲ CIVILINĖS SAUGOS UŽDAVINIAMS VYKDYTI SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE, KAUPIMO, TVARKYMO IR TEIKIMO PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTUI PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

1-266

2010/09/16

  96  Atsisiųsti

DĖL VALSTYBINĖS REIKŠMĖS IR PAVOJINGŲ OBJEKTŲ REGISTRO DUOMENŲ SAUGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

1-207

2007/06/29

  84  Atsisiųsti

DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BIRŽELIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 1-193 „DĖL GYVENTOJŲ, VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ, KITŲ ĮSTAIGŲ, ŪKIO SUBJEKTŲ PERSPĖJIMO IR INFORMAVIMO APIE GRESIANČIĄ EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ, GALIMUS PADARINIUS, JŲ ŠALINIMO PRIEMONES IR APSISAUGOJIMO NUO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS BŪDUS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

1-225

2014/06/05

  143  Atsisiųsti

DĖL TIPINIŲ CIVILINĖS SAUGOS MOKYMO PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

1-219

2010/07/21

  165  Atsisiųsti

DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS UGNIAGESIŲ GELBĖTOJŲ MOKYKLOS CIVILINĖS SAUGOS MOKYMO CENTRO CIVILINĖS SAUGOS MOKYMO PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

1-348

2014/09/24

  113  Atsisiųsti

DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010 M. BALANDŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. 1-134 „DĖL KRITERIJŲ ŪKIO SUBJEKTAMS IR KITOMS ĮSTAIGOMS, KURIŲ VADOVAI TURI ORGANIZUOTI EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ VALDYMO PLANŲ RENGIMĄ, DERINIMĄ IR TVIRTINIMĄ, IR ŪKIO SUBJEKTAMS, KURIŲ VADOVAI TURI SUDARYTI EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRĄ, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

1-37

2014/01/30

  131  Atsisiųsti

DĖL CIVILINĖS SAUGOS MOKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

718

2010/06/07

  132  Atsisiųsti

DĖL EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRŲ SUDARYMO IR DARBO ORGANIZAVIMO TIPINĖS TVARKOS APRAŠO IR MINISTERIJŲ IR KITŲ VALSTYBĖS INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ, KURIOSE STEIGIAMI EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRAI, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

1213

2010/08/25

  103  Atsisiųsti

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-11-19
UA-142322169-1